Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaupallisten jokilohisaaliiden merkintä (Lappi, Varsinais-Suomi)

Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella. Jokialueella kaupallisessa kalastuksessa saadut lohet on merkittävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tunnisteen avulla. 

1. tammikuuta 2019 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 1100/2018 14 a § mukaan kaupallisen kalastajan, joka aikoo harjoittaa jokialueelta kalastetun Itämerestä peräisin olevan lohen ensimyyntiä, tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä antaa tätä koskeva ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksessa tulee antaa kalastajan yhteystiedot sekä tiedot hänen edellisenä vuonna jokialueelta kaupallisesti kalastamiensa lohien määrästä. Ilmoituksessa tulee myös ilmoittaa, kuinka monta lohien merkintätunnistetta kalastaja tarvitsee tulevalla kalastuskaudella. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää vuosittain ilmoituksessa ilmoitetun tarvittavan määrän tunnisteita ilmoituksen tehneelle kaupalliselle kalastajalle. 

Ilmoitus tehdään asuinpaikan mukaisesti joko kirjallisena tai sähköpostilla alla mainittuihin osoitteisiin:

  1. Lapin ELY-keskukseen tai
  2. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (Rannikon kalatalouspalvelut)

Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot:

  1. Asia: Jokilohimerkki 
  2. Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot 
  3. Edellisenä vuonna (2018) jokialueelta (ilmoita joki) pyydettyjen lohien määrä 
  4. Tarvittavien merkkien määrä


Yhteystiedot:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
PL 8060, 96101 Rovaniemi
tai kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi                                                 

Lisätietoja: Timo Väänänen, puh. 0295 037 567


Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
PL 236, 20101 TURKU
tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi                               

Lisätietoja: Lars Sundqvist, puh. 0295 028 628


Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa