Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma on nyt julkaistu (Pirkanmaa)

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on yli tuhat mutta niistä alle sata suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että muista resursseista. Huhtikuussa julkaistiin kansallinen vesihuoltouudistusohjelma.

Vesilasi viltillä nurmimkolla.​​​​​​​

Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmän jäsen, Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä, on tyytyväinen siihen, että kansallinen vesihuoltouudistusohjelma on saatu valmiiksi aikataulussa:

– Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma oli alkuvuodesta lausunnoilla ja myös Pirkanmaan alueelta saatiin arvokasta palautetta. Nyt palautteen läpikäynnin jälkeen ohjelma on saatu viimeisteltyä lopulliseen muotoonsa. Odotan innolla toimeenpanoa, joka onkin jo osittain aloitettu, Syvälä sanoo.

Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Vesihuollossa korjausvelkaa

Kiristyvä EU-lainsäädäntö luo uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen. Lisäksi kuntatalouden haasteet uhkaavat vesihuoltolaitosten taloutta ja omistussuhteita ja vesihuoltoinfran korjausvelka kasvaa kestämättömällä tavalla.

– Yksi uudistuksen keskeisistä haasteista on, miten onnistumme eri toimijoiden yhteistyönä kehittämään yhteiskunnalle elintärkeää vesihuoltosektoria siten, että saamme korjausvelan kasvun selätettyä. Tähän tarvitaan laaja keinovalikoima, joka pitää sisällään mm. rakennemuutoksen edistämistä, taloudenpidon ja omaisuudenhallinnan kehittämistä, entistä laajempaa alueellista yhteistyötä sekä tietenkin lainsäädännön uudistamista, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Tutustu kansalliseen vesihuoltouudistusohjelmaan:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163046