Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kansainvälisten osaajien rekrytointi lisääntynee myös Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Aina sopivia osaajia ei löydy kotimaasta ja silloin ratkaisuna voi olla työvoiman rekrytoiminen Suomen rajojen ulkopuolelta. Etelä-Savossa halutaan edistää työperusteista maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien rekrytointia alueelle. Oppia kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen ja maakuntaan asettumisen tukemiseen on haettu benchmarking-matkalta Pohjanmaalle.

Työpöydän yläpuolella neljä kättä pitävät kiinni toisistaan.

Työvoiman saatavuus on aihe, joka puhututtaa niin mediassa, yrityksissä kuin virastoissakin. Maanlaajuisesti monilla yrityksillä on rekrytointihaasteita, joillakin aloilla voidaan puhua jopa työvoimapulasta. Työperusteinen maahanmuutto on yksi keino, jolla osaajapulaa voidaan helpottaa sekä ylläpitää vireää elinkeinoelämää.

Muiden maakuntien tavoin myös Etelä-Savossa tarvitaan lisää osaavia työntekijöitä. Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon TE-toimiston teettämän yrityskontaktointikampanjan tulosten mukaan 70 % alueen yrityksistä on kohdannut rekrytointihaasteita. Suurin haaste on, ettei ammattitaitoisia ja kokeneita työnhakijoita meinaa löytyä. Jos sopivaa työvoimaa ei löydy Suomen sisältä, voi osaavia työntekijöitä löytyä kansainvälisen rekrytoinnin kautta.

 

Kansainvälinen rekrytointi kiinnostaa ja onnistuu

Etelä-Savossa työperusteista maahanmuuttoa halutaan edistää ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Marraskuun lopussa Etelä-Savosta lähti bussilastillinen asiantuntijoita sekä kuntien, yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten edustajia benchmarking-matkalle Vaasaan. Matkalla tutustuttiin työperusteisen maahanmuuton veto- ja pitovoiman ratkaisuihin Pohjanmaalla, jossa elinkeinoelämä on kansainvälistä ja työttömyysaste Suomen alhaisin. Lisäksi tienpäällä pohdittiin, miten edistää työperusteisen maahanmuuton yhteistyötä Etelä-Savon alueella.

Matkan järjestivät Etelä-Savon ELY-keskus sekä TE-toimisto. Matkan mahdollisti työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost -toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle.

Mölnlycke Healh Care Oy:n People Experience Managerille, Hanna-Leena Honelle, matka oli antoisa. Yrityksessä suunnitellaan toden teolla kansainväliseen rekrytointiin panostamista:

”Meillä Mölnlyckellä tahtotila kansainvälisiin rekrytointeihin on iso. Työvoiman saatavuus on meille haaste etenkin tulevaisuudessa. Jos haluamme, että meidän tehdas edelleen toimii menestyksekkäästi Mikkelissä, työntekijöiden palkkaaminen Suomen ulkopuolelta ja heidän kotoutuminen Mikkeliin on meille elinehto”, Hone toteaa.

Etelä-Savosta löytyy yrityksiä, jotka ovat palkanneet ulkomailta osaajia onnistuneiden kansainvälisten rekrytointien tuloksena. Yksi esimerkki tällaisesta yrityksestä on benchmarking-matkalla mukana ollut SV-Element Oy. Sulkavalla sijaitseva yritys on työllistänyt maahanmuuttajia jo vuosia. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee kahdeksan ulkomaalaistaustaista ihmistä.

”Jos työvoimaa tarvitaan ja työntekijöitä ei meinaa löytyä, pitää olla rohkeutta palkata työntekijöitä ulkomailta”, toteaa SV-Element Oy:n talouspäällikkö Mervi Vanninen.

 

Apua kansainvälisiin rekrytointeihin on tarjolla

Sekä ulkomailta työvoimaa etsivä yritys että Suomeen muuttava työntekijä voi tarvita apua rekrytointiprosessin aikana ja työsuhteen alkamisen jälkeen. Kansainvälisiä rekrytointeja suunnittelevissa yrityksissä voidaan kaivata apua muun muassa rekrytointiprosessin läpivientiin, henkilöstön englannin kielen taidon kohentamiseen sekä kulttuurierot huomioivaan perehdyttämiseen.

Suomeen töihin tulevat tarvitsevat tavallisesti apua suomen kielen opettelussa sekä käytännön asioissa esimerkiksi asunnon etsimisessä, suomalaisen pankkitilin avaamisessa sekä mahdollisesti mukana muuttavien lasten hoito- tai koulupaikan järjestelyissä.

Onneksi apua on saatavilla.

”Vaasan Benchmarking-matkalla positiivisesti yllätti se, miten paljon julkisella puolella on apua ja palveluja tarjolla kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen”, Hone kertoo.

Tarjolla olevia palveluita ovat muun muassa:

Ulkomaisten osaajien työllistyminen ja kotiutuminen Etelä-Savoon on monen asian summa. Siksi on tärkeää, että eri työperäisen maahanmuuton parissa työskentelevät tahot tekevät tiivistä yhteistyötä.
”Yhteistyö kuntien, kaupunkien ja yritysten välillä on keskeistä, sillä kansainvälisen rekrytoinnin saralla on vielä paljon tehtävää ja kaikkien tahojen panosta tarvitaan”, Vanninen toteaa.

 

Etelä-Savossa on vetovoimaa  

Etelä-Savo tunnetaan luonnonkauniista ympäristöstään. Sen tarjoamat vapaa-ajan aktiviteetit voivat houkutella muuttamaan maakuntaan:

”Yksi selkeä maahanmuuton vetovoimatekijä Etelä-Savossa on luonto. Täällä voi kalastaa järvellä ja marjastaa metsissä. Toki talvikaudella on myös pimeää ja synkkää, mutta siihenkin tottuu ajan kanssa”, Vanninen avaa.

Kansainvälisissä rekrytoinneissa on huomioitava, että ulkomailta muuttava henkilö tarvitsee muutakin kuin työpaikan. Jotta kotiutuminen tapahtuu mahdollisimman sujuvasti, täytyy elämän myös töiden ulkopuolella olla mieluisaa:

”Kaikilla ihmisillä on samat perustarpeet. Työn lisäksi on tärkeää, että ihmisellä on mukavaa vapaa-ajan tekemistä, sosiaalisia kontakteja, turvaa ja että perheenjäsenet voivat hyvin. Etelä-Savossa hyvän elämän perusedellytykset ovat kunnossa. Meillä on siis hyvät mahdollisuudet lisätä työperusteista maahanmuuttoa ja kotiuttaa maakuntaan muuttavat onnistuneesti. Kääritään vaan hihat ja aletaan porukalla hommiin!" Hone painottaa.

 

Yhteyshenkilö:
Johtava maahanmuuttoasiantuntija Mari Roikonen, mari.roikonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 024 085