Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kansaa kokoontui valtatien 6 Kouvolan kohdan hankkeen karttojen äärelle 16.2. – erityisesti melusuojaukset saivat kiitosta (Kaakkois-Suomi)  

Pöydälle on levitettynä karttoja ja ihmisiä näkyy niiden ympärillä.

​​​​​
Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti–Tanttari -tiehankkeen tarkentuneita suunnitelmaratkaisuja ja meluntorjunnan periaatteita esiteltiin työpajassa Kouvolassa 16.2.2023. Suunnitelmaratkaisu on laajentunut sekä tarkentunut Keltin eritasoliittymän alueella ja suunnittelualueen itäosassa Tanttarissa. Palaute ratkaisusta on tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi, joten karttojen äärellä kokoontuneiden kansalaisten mielipide on suunnittelijoille arvokas.  
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Kouvolan kohdalle Keltin ja Tanttarin välille. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2015 laaditun yleissuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Kouvolan kaupunki laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavoja alueelle.  

Suunnittelualue laajeni työn edetessä ​​​​​

Tiesuunnitelman suunnittelualue on tarkentunut alkuperäisestä, ja se laajeni lännessä jo parannetun Keltin liittymän länsipuolelle ja idässä uuden Tanttarin eritasoliittymän itäpuolelle Sammonraitin alikulkukäytävän tuntumaan. Lisäksi suunnitteluun otettiin Keltin eritasoliittymän ja Kymen Paviljongin välinen jalankulku- ja pyöräilytie. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on nyt reilut seitsemän kilometriä. 

– Suunnittelussa on edetty vaiheeseen, jossa pääratkaisut ovat muodostuneet ja muun muassa meluntorjunnan periaatteita on määritelty, joten nyt on hyvä ajankohta vielä vaikuttaa suunnitelman viimeistelyyn. Suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt suunnittelualueen laajentumisen vuoksi loppukesään 2023, kertoo projektipäällikkö Rauno Tuominen Sitowise Oy:stä. 
 
Työpajaosuudessa karttoja katseltiin Keltti–Puhjo- ja Puhjo–Tanttari-osuuksittain.

– Erityisesti Keltin asukkaat olivat meluntorjuntaan tyytyväisiä, kertoi Katja Sivonen Sitowise Oy:stä.  Myös uudet yhteydet Valkealanväylältä Tervaskankaalle ja Puhjoon sekä pyörällä että autolla saivat työpajaan osallistuneilta kiitosta.  
 
– Asukastyöpajasta saatiin positiivista palautetta suunnitelmaluonnoksista, ja varsinkin esitettyihin melunsuojausratkaisuihin oltiin tyytyväisiä, summasi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Vesa Koistinen työpajan antia.

– Nykyiselle Keltin sillalle on arvioiden mukaan tarvetta tehdä merkittäviä korjauksia 2020-luvun lopulla.  Jotta silta voitaisiin sulkea liikenteeltä korjauksien ajaksi, olisi nykyisen sillan viereen saatava rakennettua uusi silta ja toinen ajorata ennen sillan korjausta. Tämän takia olisi tärkeää, että hanke etenisi rahoitusvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen, Koistinen kertoi.  
 
Työpajassa päästiin keskustelemaan myös suunnitelmaan liittyvästä asemakaavoituksesta Kouvolan kaupungin kaavoittajan kanssa. Kaupungilta tilaisuudessa olivat mukana kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen ja suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo.  
 
Seuraava yleisötilaisuus pidetään keväällä, ja kesällä järjestetään yleisötilaisuus sekä suunnittelijoiden vastaanotto.  

Lue lisää hankkeesta:

Kolme henkilöä katsomassa pöydälle levitettyä karttaa.
Sitowise Oy:n Rauno Tuominen ja Kouvolan kaupungin kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen.
 

Teksti ja kuvat: Minna Niukkanen