Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

TE-toimiston kaksi työnvälityskeinoa vertailussa: Esittelyillä saadaan hyviä tuloksia (Uudenmaan ELY-keskus)

Tuoreen selvityksen perusteella kahden keskeisen työnvälityskeinon välillä on vaikuttavuuseroja. Ns. esittelyt johtavat todennäköisemmin työnvälitykseen kuin työtarjoukset.  Esittelyissä TE-toimiston asiantuntijat kartoittavat yksityiskohtaisesti työnantajien uutta työvoimaa koskevat toivomukset ja etsivät sen jälkeen omien asiakkaidensa joukosta näitä kriteerejä vastaavia ehdokkaita.  Työtarjouksissa avointa työpaikkaa tarjotaan suoraan sopiviksi katsotuille työnhakijoille.

Raportissa on tarkasteltu tilastollisin menetelmin työtarjousten ja esittelyiden suoraa ja epäsuoraa työllistävää vaikutusta Uudenmaan TE-toimistossa. Analyysin aineistona oli TE-toimiston työsuoritetilasto vuodelta 2015. Analyysin mukaan esittelyillä oli moninkertaisesti suurempi todennäköisyys johtaa työnvälitykseen kuin työtarjouksilla.

Esittelyjä tehtiin viime vuonna 1003 työpaikkaan ja näistä neljännekseen (249 kpl) oli onnistuttu työllistämään ainakin yksi ehdokas. Työtarjousten kohteena oli  yhteensä 33 021 työpaikkaa. Kolmeen prosenttiin paikoista (913 kpl) oli saatu välitettyä vähintään yksi TE-toimiston työnhakija.

Esittelyt vaativat kuitenkin työtarjouksia yksilöidympää työotetta ja ne käynnistetään yleensä yritysvierailujen tuloksena. Esittelyiden tekeminen on osittain työtarjouksia hitaampaa ja niitä tehdään vuositasolla huomattavasti vähemmän.

Raportin ovat kirjoittaneet Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall ja Uudenmaan TE-toimiston tutkimusasiantuntija Kennet Härmälä.


Alueellista tietoa