Navigointivalikko
Vesitilanne - ingressi

Vesitilanne

ELY-keskukset seuraavat vesistöjen vedenkorkeuksia ja veden laatua yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. ELY-keskukset ohjaavat ja kehittävät vesistöjen säännöstelyä.

Tietoa vesitilanteesta:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Vesitilanne - Kainuu

Kainuun alueella vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä ei pidetä merkittävinä eikä alueelta ole nimetty merkittäviä tulvariskialueita. Kunnat ovat arvioineet hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kuntien arvioinnin perusteella Kainuun alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueitakaan.

Kainuun alue kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä pieneltä osin myös Vuoksen vesienhoitoalueeseen.

Vesitilanteen seurannassa käytetään apuna Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää vesistömallijärjestelmää, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa:

Lisätietoja saat valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksesta (yhteystiedot sivun oikeassa yläkulmassa)

Ota yhteyttä