Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Kaakon ELO -foorumi innolla toiminnansuunnitteluun (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen on asettanut  Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän (Kaakon ELO-foorumin) ajalle 1.10.2012–31.12.2014. Ryhmän toinen kokoontuminen oli Kouvolassa 7.2.2013.

           
 
        Ritva Kaikkonen, osaamispalveluiden hankintapäällikkö

Yhteistyöryhmälle asettamispäätöksessä määritellyt tehtävät:

-   Koordinoi Kaakkois-Suomen elinikäisen ohjauksen verkostotyötä ja seuraa toteutumista
-   Toimii Kaakkois-Suomen tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa sekä toimii yhteistyötahona valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmään
-   Toimii vuosina 2012–2013 laadittavan Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksen toimintaohjelman johtoryhmänä.

Yhteistyöryhmän toimikausi on 1.10.2012 - 31.12.2014. Yhteistyöryhmä laatii toimintasuunnitelman vuosittain ja voi tarvittaessa perustaa työryhmiä.

-  Näkökulmat elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen ovat aluepoliittinen, elinkeinopoliittinen, työvoimapoliittinen ja koulutuspoliittinen. Pitkän aikavälin tavoitteina ovat hyvinvoinnin lisääminen Kaakkois-Suomeen, osaavan työvoiman varmistaminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, kertoo  puheenjohtajana foorumissa toiminut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osaamispalveluiden hankintapäällikkö Ritva Kaikkonen.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina ELY-keskus, TE-toimisto, aluehallintovirasto, oppilaitokset, maakuntien liitot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, Akava, SAK, STTK ja EK.

Punaisena lankana on verkoston voima

Kaakkois-Suomen ELO-foorumi on hyvinvointia edistävä verkosto, jossa korostuu luottamus,  vuorovaikutuksellinen  yhteistyö, toimintaympäristölähtöisyys, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus, hiljaisen tiedon jakaminen, systemaattinen kehittämisote ja vahva sitoutuminen.

- Luottamus yhdistettynä pienempään rahamäärään ja tietoon on hyödyllisempi vaihtoehto kuin epäluottamus yhdistettynä suureen rahasummaan ja tiedon määrään. Luottamus syntyy yhdessä tekemisestä ja positiivisista kokemuksista, kertoo Ritva Kaikkonen.

- Sosiaalisen pääoman hyödyntäminen on Kaakkois-Suomessa suuri mahdollisuus verkostotyössä.  Verkostot ovat sosiaalista pääomaa.

Toimintasuunnitelmaa työstämässä 7.2.2013

Puheenjohtaja Ritva Kaikkonen avasi 7.2.2013 Kaakon ELO-foorumin toisen kokouksen, jossa aloitettiin Kaakkois-Suomen alueellisen ELOn toimintasuunnitelman laatiminen. Verkostotoimijoiden osallistaminen tapahtui välitöiden pohjalta.  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ELON toimintasuunnitelmassa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin verkostotoimijoiden ohjauksen edistämiseksi edeten lähtötilanteesta vuodesta 2012, vuosien 2013 - 2014 konkreettisiin suunnitelmiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ELON toimintasuunnitelmassa otetaan kantaa seuraaviin asioihin: eri toimijoiden roolit ohjauksen kentällä, ohjaukseen liittyvän verkoston luominen ja sen toiminta, ohjausosaaminen ja sen kehittäminen, monikanavaisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen osallistuminen sekä nuorten yhteiskuntatakuu.

- Tulemme hyvin voimallisesti osallistamaan verkostotoimijoita. Haluamme poistaa eri verkostojen päällekkäisen toiminnan ja tehostaa toimintaa siten, että saamme vahvistettua hyvinvointia Kaakkois-Suomessa, tuotettua osaavaa työvoimaa ja edistettyä työllisyyttä sekä yrittäjyyttä. Tässä siis yhdistyvät alue-, koulutus-, elinkeino- ja työvoimapoliittiset näkökulmat, totesi Ritva Kaikkonen.


Vasemmalta oikealle: Terhi Jantunen; Wirma Lappeenranta Oy, Anni Laihanen; Etelä-Karjalan liitto, Eija Karhatsu; Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pirjo Silfversten; Palmenia, Antti Ronkainen; Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Tuija Willberg; Lappeenrannan kaupunki ja Aino Pyöriä; Etelä-Suomen AVI


Vasemmalta oikealle: Pirjo Hedman; EK, Pia Ruukki; Saimaan ammattikorkeakoulu, Mari Trinidad; Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Sakari Kivimäki; Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Seppo Simola; STTK.


Vasemmalta oikealle: Leena Gardemeister,  Riita Moilanen, Marja Sarante, Timo Olli; Kouvolan seudun ammattiopisto, Riitta Muuronen; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Leena Kaivola; Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.


Vasemmalta oikealle: Sonja Laitinen; SAK, Ismo Pöllänen; Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Leena Gardemeister; Kouvola Innovation Oy, Riitta Moilanen; Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan Ammattiopisto ja Marja Sarante; Kouvolan seudun ammattiopisto.


Lisätietoja: Ritva Kaikkonen, p. 0295 029 051
Kuvat. Merja Rossi
  


Alueellista tietoa