Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kaakkois-Suomessa siirrytään kesänopeusrajoituksiin ensi viikolla (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vaihdetaan kesänopeusrajoituksiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa 31.3.–1.4.2015. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkki on vaihdettu.

Talviajan tiekohtaiset nopeusrajoitukset perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen, jonka mukaan ne päättyvät huhtikuun loppuun mennessä vallitsevan kelitilanteen mukaisesti. Viime vuosina vaihtoajankohta on ajoittunut maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun, ja rajoitukset pyritään muuttamaan koko Suomessa samanaikaisesti.

Kesäajan nopeusrajoitusperiaatteet

Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta niitä tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset, kesänopeuksia on voitu käyttää valoisaan aikaan hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen syksyllä 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti. Näillä osuuksilla nopeusrajoituksia säädellään sään, kelin ja liikennetilanteen mukaan ympäri vuoden.

Muilla pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Lisäksi muutamat talviajaksi alhaisemmille rajoituksille (60 km/h tai 70 km/h) alennetut lyhyet tieosuudet/pistekohtaiset rajoitukset palautetaan 80 kilometriin tunnissa.

Pysyvät nopeusrajoitusmuutokset

Kesänopeusrajoitusten vaihdon yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee muutamia pysyviä nopeusrajoitusmuutoksia päätieverkolle. Rajoitukset muuttuvat seuraavissa kohteissa:

  • Valtatie 15, Rantahaka-Ylänummi (Kotka) välille asetetaan 80 km/h nopeusrajoitus (pituus 2,7 km) liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
  • Valtatie 15, Tehontien (Kouvola) eritasoliittymän kohdalle ja siitä pohjoisen suuntaan nopeusrajoitusta nostetaan nykyisestä 70 km/h rajoituksesta arvoon 80 km/h raskaan liikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Rajoitusmuutos toteutetaan ainoastaan Kotkasta Mikkeliin päin ajettaessa (pituus 0,6 km).
  • Valtatie 12, Kausala – ajosuunnassa Lahti-Kouvola nykyinen 60 km/h rajoitus alennetaan 50 km/h rajoitukseksi välillä Kausalan ABC:n kiertoliittymä-paloasema (pituus 1,2 km). Toisessa ajosuunnassa on jo nykyisin voimassa 50 km/h nopeusrajoitus.

Lisäksi alemmalla tieverkolla toteutetaan kevään aikana useampia pieniä nopeusrajoitusmuutoksia. Kuljettajien kannattaa kiinnittää huomiota tien varressa oleviin rajoitusmerkkeihin, jotta ajonopeus pysyy sallitun rajoissa.

Ajonopeus olosuhteiden mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljon tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talvi- ja pimeän ajan rajoitukset poistuvat, on autoilijoiden syytä tarkkailla säätä ja ajokelejä sekä sovittaa ajonopeus muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita merkittävästi. Tällöin turvallinen ajo edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta.

Ylintä sallittua nopeutta säätelevät liikennemerkkien ohella myös liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa autoilijaa ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet sekä pitämään nopeuden sellaisena, että ajoneuvo voidaan pysäyttää aina näkyvissä olevalla ajoradan osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Lisätietoja:   Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385


Alueellista tietoa