Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Kaakkois-Suomessa toukokuun 2020 lopussa 63 prosentilla (+ 9 027 henkilöä) vuoden 2019 toukokuuhun verrattuna. Nuorten työttömien määrä nousi 49 prosentin verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 5 prosentin verran. Työttömyyden kasvua selittää koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi asetetuista rajoituksista alkanut lomautettujen määrän suuri kasvu. Uusia avoimia työpaikkoja oli 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa 23 356 työtöntä työnhakijaa, mikä on 9 027 henkilöä (+63 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 13 168. Määrä kasvoi 4 731 henkilöllä (+56 %) edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 10 188, määrä kasvoi 4 296 henkilön (+ 73 %) verran.

Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja yhteensä 7 147, mikä on 6 566 henkilöä (+ 1 130 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien kokonaismäärä oli laskenut huhtikuuhun 2020 verrattuna 398 henkilön verran (lomautetut -307 henkilöä, työttömät -91 henkilöä).

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 17,4 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa ja kunnissa. Etelä-Karjalassa työttömien määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin Kymenlaaksossa. Kunnista eniten työttömien määrä kasvoi Lappeenrannassa (+ 2 745 henkilöä) ja Kouvolassa (+ 2 450 henkilöä). Korkein työttömyysaste oli Imatralla (20,5 %) ja matalin Pyhtäällä (12,1 %).

Nuoria työttömiä 49 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten - pitkäaikaistyöttömiä 5 prosenttia enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 49 prosenttia enemmän (+ 1 007) kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan (+73 %) ja Kouvolan seuduilla (+49 %). Imatralla kasvua oli +40 % ja Kotka-Haminan seudulla +29 %.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 8 949 henkilöä eli 55 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa toukokuun lopussa 3 791, mikä on 5 prosenttia (+168 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys pysyi entisellä tasolla Kouvolan seutukunnassa. Muissa seutukunnissa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi, eniten Imatralla. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Työttömien määrä kasvoi kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä

Työttömyys kasvoi kaikilla koulutusasteilla. Suhteellisesti eniten kasvoi alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys (+ 98 %).

Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Nousu oli suurta myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, asiantuntijoiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 1 513 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 34 prosenttia (- 763 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrällisesti eniten työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna Kouvolan seudulla (-337 kpl) ja vähiten Kotka-Haminan seudulla (-46 kpl). Suhteellisesti eniten työpaikkoja väheni Imatran seudulla (-56 %) ja vähiten Kotka-Haminan seudulla (-8 %).

Uusista avoimista työpaikoista 70 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä laski eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Pientä kasvua oli johtajien ammattiryhmässä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Toukokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 5 950 henkilöä (- 19 %). Aktivointiaste oli 20 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 29 000, mikä on noin 7 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli toukokuun lopussa yhteensä 1 481 henkilöä. Määrä on noin 14 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä noin 67 prosenttia oli yksityisen sektorin, 31 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Lisätietoa:

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)