Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa. Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa väheni noin 1350 henkilön ja 8,6 prosentin verran. Koko maassa työttömiä oli 6,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa toukokuun lopussa 28 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä kasvoi 6 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli prosentin verran vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli toukokuun lopussa 14 329 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 356 henkilöä
(- 8,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 7,9 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 9,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 226 526 henkilöä eli 6,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 toukokuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,5 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Lappeenrannan seudulla työttömiä oli 504 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Imatran seudulla työttömien määrä pieneni 130 henkilön verran. Kymenlaaksossa vastaavat vähentymät olivat: Kotka-Haminan seutu - 273 henkilöä ja Kouvolan seutu - 449 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta lähes kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Eniten työttömien määrä väheni Lappeenrannassa (- 456 henkilöä), Kouvolassa (- 414 henkilöä) ja Kotkassa (- 222 henkilöä). Luumäellä, Miehikkälässä, Ruokolahdella ja Virolahdella työttömien määrä kasvoi hieman. Korkein työttömyysaste toukokuun tilastoissa on Kotkassa (13,0 %) ja matalin Taipalsaarella (6,3 %).

Nuoria työttömiä 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten – pitkäaikaistyöttömyys vähenee edelleen

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli noususuunnassa Kouvolan, Kotka-Haminan ja Imatran seuduilla. Sen sijaan Lappeenrannan seudulla oltiin viime vuoden tasolla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tutkijakoulutuksen suorittaneiden työttömien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Kaikilla muilla koulutusasteilla työttömyys laski. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 15 prosentilla (- 648 henkilöä). Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 500 henkilöä.

Työttömyys väheni muissa paitsi ammattiin luokittelemattomien ammattiryhmässä. Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 364 henkilöä) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (- 226 henkilöä).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 28 prosenttia (- 1 414 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 2 276 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 1 prosentti (19 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi Kouvolan seudulla 10 prosentilla (+ 72 kpl).  Muilla seutukunnilla työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten. Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille, kuorma-auton- ja erikoisajoneuvonkuljettajille, lähihoitajille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Toukokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 384 henkilöä (- 9 %). Aktivointiaste oli 34 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 21 700, mikä on noin 2 100 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli toukokuun lopussa yhteensä 1 731 (- 10 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 64 prosenttia oli yksityisen sektorin, 33 prosenttia kuntien ja 3 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2019 (pdf, 2 Mt)


Alueellista tietoa