Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa ja kunnissa. Työttömiä työnhakijoita oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kehitys oli hieman suotuisampaa Etelä-Karjalassa kuin Kymenlaaksossa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa tammikuun lopussa 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä pieneni 4 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 25 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli tammikuun lopussa 16 512 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 654 henkilöä
(- 13,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 11,1 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 17,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 251 446 henkilöä eli 12,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,2 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan seudulla työttömiä oli 947 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Imatran seudulla työttömien määrä pieneni 457 henkilön verran. Kymenlaaksossa vastaavat vähentymät olivat: Kotka-Haminan seutu - 707 henkilöä ja Kouvolan seutu - 543 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa, eniten Lappeenrannassa (- 816 henkilöä), Kouvolassa (- 482 henkilöä) ja Kotkassa (- 446 henkilöä). Myös Haminassa (- 211) ja Imatralla (- 325) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste on Rautjärvellä (14,6 %), jota lähes samoissa lukemissa seuraa Kotka (14,5 %). Matalin työttömyysaste tammikuun tilastoissa on Lemillä (7,7 %), jonka kannoilla on Taipalsaari 7,8 prosentin työttömyysasteluvulla.

Työttömien määrä vähentyi muissa paitsi alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni neljällä prosentilla viime vuodesta. Nuorten työttömyys aleneekin nyt aiempaa hitaammin.

Työttömyys väheni edelleen kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla (- 917 henkilöä). Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 4 000 henkilöä.

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (- 547 henkilöä). Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 441 henkilöä).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen laskemassa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 35 prosenttia (- 2 102 henkilöä) vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 25 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun aikana avoinna 3 321 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 25 prosenttia (659 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten Kouvolan seudulla (40 %, + 282 kpl) ja Kotkan seudulla (36 %, + 233 kpl). Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Näin kevättalvisin on kuitenkin hyvä huomioida, että eri vuosina eri aikaan ilmoitetut kesätyöpaikat vaikeuttavat vuosivertailuja.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, muualla luokittelemattomille työntekijöille, kiinteistöhuollon työntekijöille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Palveluissa olevien määrä laski ja työllistettyjen määrä nousi

Tammikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 391 henkilöä, 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli 30,9 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 900, mikä on noin 2 850 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli tammikuun lopussa yhteensä 1 659. Luku on noin 2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Työllistetyistä 62 prosenttia oli yksityisen sektorin, 37 prosenttia kuntien ja 1 prosentti valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, tammikuu 2019 (pdf, 2,3 Mt)


Alueellista tietoa