Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa ja kunnissa. Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa väheni koko maata (- 11 %) enemmän eli 14,3 prosentin verran. Kehitys oli hieman suotuisampaa Etelä-Karjalassa kuin Kymenlaaksossa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa helmikuun lopussa 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä pieneni 6 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kesätyöpaikkojen ilmoittaminen eri vuosina eri tahtiin vaikeuttaa alkuvuoden työpaikkojen vuosivertailuja.

Kaakkois-Suomessa oli helmikuun lopussa 15 958 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 670 henkilöä (- 14,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 12,1 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 17,5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 245 840 henkilöä eli 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 11,7 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan seudulla työttömiä oli 895 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Imatran seudulla työttömien määrä pieneni 452 henkilön verran. Kymenlaaksossa vastaavat vähentymät olivat: Kotka-Haminan seutu - 680 henkilöä ja Kouvolan seutu - 643 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa, eniten Lappeenrannassa (- 772 henkilöä), Kouvolassa (- 563 henkilöä) ja Kotkassa (- 446 henkilöä). Myös Haminassa (- 196) ja Imatralla (- 363) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste helmikuun tilastoissa on Rautjärvellä (14,3 %). Matalin työttömyysaste oli Taipalsaarella (7,2 %).

Työttömien määrä vähentyi muissa paitsi alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni kuudella prosentilla viime vuodesta. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edelleen kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla (- 917 henkilöä). Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 900 henkilöä.

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (- 532 henkilöä). Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 498 henkilöä).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen laskemassa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli helmikuun lopussa 35 prosenttia (- 2 006 henkilöä) vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun aikana avoinna 3 013 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 9 prosenttia (312 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi Kouvolan seudulla (2 %, + 19 kpl). Muissa seutukunnissa työpaikkoja oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (Kotka - 22 %, Lappeenranta - 12 %, Imatra - 11 %). Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Alkuvuoden vuosivertailuissa on huomioitava kesätyöpaikkojen ilmoittamisajankohdan vuosittaiset vaihtelut.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin puutarhureille ja kasvihuonetyöntekijöille, toimisto- ja laitossiivoojille, kiinteistönhuollon työntekijöille, myyjille ja lähihoitajille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 770 henkilöä (- 1 %). Aktivointiaste oli 32,7 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 700, mikä on noin 2 800 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli helmikuun lopussa yhteensä 1 673. Luvussa on pudotusta edellisvuoden helmikuuhun verrattuna yhden prosentin verran. Työllistetyistä 63 prosenttia oli yksityisen sektorin, 36 prosenttia kuntien ja 1 prosentti valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, helmikuu 2019 (pdf, 2 Mt)


Alueellista tietoa