Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kaakkois-Suomen Ohjaamoverkosto: Yhdessä olemme vahva voima nuorten asialla (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kutsui koolle alueen ohjaamoverkoston ensimmäiseen ELO-verkoston yhteydessä olevaan kehittämistiimin kokoukseen 30.1.2015 Kouvolaan. Ohjaamot ovat monialaisia, matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia. Niissä on saatavilla nuorille keskeisten koulutusten, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluiden ohjausta. Ohjaamo-pilotit aloittavat 1.3.2015, mutta tavoitteena on juurruttaa toiminta pysyväksi.


Ritva Kaikkonen ja Antti Ronkainen toivottivat ojaamoverkoston tervetulleeksi vuorovaikutukselliseen kehittämistiimin kokoukseen.


Puheenjohtaja Ritva Kaikkonen avasi kokouksen toivottamalla Kaakkois-Suomen Ohjaamoverkoston tervetulleeksi sanoilla "Yhdessä olemme vahva voima". Ohjaamo-hankkeiden taustalla on Nuorisotakuu ja siihen liittyvä huoli nuorten syrjäytymisestä.

Valmisteilla olevassa nuorisolaissa tullaan ottamaan kantaa muun muassa ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön, nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen, nuorten työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisojärjestöjen avustamiseen.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston 2. palvelulinjan johtaja Antti Ronkainen pohti avauspuheenvuorossaan Kaakkois-Suomen nuorten tilannetta TE-toimiston tilastojen valossa. Hän korosti että asiakas on kaikille yhteinen eli nuorisotakuun piirissä oleva nuori.
- Palvelukapeikkoja ei niinkään ole mutta niiden ketjuuntuminen sujuvaksi kokonaisuudeksi ontuu. Prosessien haltuunotto ja toimintatapa tulisi olla henkilöstä riippumaton, Ronkainen kertoi. 

Kohtaamo  -  yhteistyöllä tuloksiin

Projektipäällikkö Katariina Soanjärvi esitteli Kohtaamo -koordinaatiohanketta, minkä ytimessä ovat  nuorisotakuun toteuttaminen, nuorison työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kohtaamo  on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää ESR-toimenpidekokonaisuutta, jonka piirissä kehitetään nuorten alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palvelun mallia, sekä kehitetään nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkkopalvelua.

Kaakkois-Suomen ELO-verkostossa panostetaan ohjauspalveluiden kehittämiseen

Kaakkois-Suomessa Ohjaamo-toimintaa toteutetaan eri tavoin. Kokouksessa käytiin läpi tapoja ja keskusteltiin lisäksi alueellisesta koulutuksesta ja hankerahoituksesta. Lopuksi käytiin läpi Kaakkois-Suomen ELO- foorumin ja ohjaamojen suunnitteluyhteistyön käytännön toimenpiteitä sekä tulevia ELO-tapahtumia.
 – Tämä kokous on ensimmäinen Kaakkois-Suomen ohjaamojen kehittämistiimin kokous, joka vahvistaa vuorovaikutuksellisen kehittämisotteen ohjaamoverkostolle, kertoi Ritva Kaikkonen.

              

- Kuvat: Minna Peltola

 


Alueellista tietoa