Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa maaseudun yleishyödyllisiä investointeja neljällä miljoonalla eurolla (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus hakee parhaillaan uusia rahoitettavia investointikohteita, jotka hyödyttävät maaseudun elinkeinoja ja elinvoimaisuutta. Esimerkkejä hakuun toivottavista kohteista ovat maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteet, retkisatamat, reitistöt sekä vesihuolto- ja tietoliikenneverkostot. Hankehaku on avoinna 31.3.2019 asti sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä ja valinnat tehdään pisteytyksen perusteella kevään aikana. Valintaperusteissa arvostetaan hankkeen uutuusarvoa ja toteuttamismahdollisuuksia.

Jatkuvan yritysrahoituksen lisäksi on tarvetta kehittää maaseudun infraa ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Teemahaulla saadaan myös koottua yleishyödylliset investointihakemukset samaan valintajaksoon, jolloin valinta on mahdollisimman oikeudenmukainen. Tämän haun jälkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei todennäköisesti rahoita enää uusia vastaavia hankkeita tällä ohjelmakaudella (2014-2020).

Esimerkkejä aiemmin rahoitetuista hankkeista:

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr/ Hanke: Retkisatamat Geopark-kuntoon (käynnissä)
Toimenpiteet kohdistuvat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämiin virkistysalueisiin ja retkikohteisiin, joiden palveluita parannetaan rakentamalla ja kunnostamalla retkeilijöiden palvelurakenteita.
Lisätietoja: Hanna Ollikainen, p.  040 8235105

Saimaan Kuitu Oy / Saimaan Kuidun Savitaipaleen 2016 valokaapeliverkko (toteutunut)
Hankealueen valokuituverkolla varmistetaan maaseudun tasavertainen kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupunkeihin nähden. Langattomilla yhteyksillä ei pystytä nyt eikä tulevaisuudessa varmistamaan vastaavia tietoliikenneyhteyksiä kuin valokuituyhteyksillä.
Lisätietoja: Tuomo Puhakainen, p.  0400 141056

Metsähallitus/Hanke: Retkelle Repovedelle - Repoveden reitistön kehittäminen (käynnissä)
Hankkeessa kehitetään mm. vaihtoehtoisia reittejä ja tapoja kokea Repovesi, jotta käynnit jakaantuisivat alueella tasaisemmin maantieteellisesti ja ajallisesti. Repovedelle vesitse saapumista ajatellen kunnostetaan/uusitaan keskeisimpien kohteiden vesiretkeilyrakenteita.
Lisätietoja: Mari Laukkanen, p. 040 4870778.

Lisätietoja teemahausta:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maaseutupalvelut
Asiantuntija Jukka Penttilä 0295 029 077      
Asiantuntija Leena Hyrylä 0295 029 047
ely-keskus.fi/web/ely/kehittamishankkeet


Alueellista tietoa