Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen seminaari Kouvolassa 26.3.2015

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti Kouvolassa 26.3.2015 iltapäivällä Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen (ELO) verkostotoimintaan liittyvän seminaarin. Tilaisuudessa käsiteltiin Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiä sekä laadukkaan ohjauksen merkitystä järjestettäessä tuloksellista koulutusta. ESR-hankkeiden hyviä käytäntöjä sekä konkreettisia toimenpiteitä ja tuloksia tarkasteltiin teemoista yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys, opinto- ja uraohjaus,  palvelut pk-yritysten rakennemuutosongelmista selviytymiseen sekä startup-yritystoiminnan luominen.

Kaakkois-Suomen ELO-verkosto on tiivistänyt yhteistyötä, ja syksyllä 2014 verkostotapaamisiin on osallistunut noin 800 henkilöä.
– Verkosto on tehnyt tuloksellista yhteistyötä. On hienoa, että yrittäjyystapahtumat ovat tulleet jo vakiintuneiksi käytännöiksi. Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä on kyetty vähentämään. Ohjauksen avulla on muun muassa tuettu ammattikorkeakouluissa 55 opintopisteen saavuttamista vuosittain, sanoo kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen


Seminaari kokosi ELY-keskukseen mukavasti osallistujia.

Menesty muutoksessa - Menestysväylä -projektin tuloksia Kouvolan seudun osalta esitteli yritysasiamies Jukka Antila Kouvola Innovation Oy:stä ja Kotka-Haminan seudun osalta projektipäällikkö Ilmo Larvi Cursor Oy:stä. Menestysväylä-projekti kouluttaa, valmentaa ja tukee yritysten toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten jälkeen. Toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin, joiden toimintaan rakennemuutoksella, markkinoiden globalisoitumisella ja yleisellä talouskehityksellä on ollut huomattava vaikutus. Tavoitteina on ollut erilaisten järjestettyjen koulutusten lisäksi kokeilla yrityskummi-/yritysmentorointitoiminnan merkitystä toiminnan kehittämisen konkreettisina käytännön menetelminä. Menestysväylä-projektit ovat päättyneet vuonna 2014 ja niitä on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Ylialueellista yhteistyötä edusti tilaisuudessa Kohtaamo-hanke, jota oli esittelemässä hankkeen projektipäällikkö Katariina Soanjärvi Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Kohtaamo-hanke tukee myös Kaakkois-Suomen Ohjaamo-hankkeita. Ohjaamo-hankkeen taustalla on laaja huoli nuorten syrjäytymisestä ja kiinnittymisestä koulutukseen ja työhön. Valtakunnallisesta ESR-hausta rahoitusta saaneet 14 Ohjaamo-hanketta ovat käynnistyneet maaliskuun 2015 alusta. Ohjaamoja on käynnistymässä Kaakkois-Suomessa Kouvolassa, Lappeenrannassa (Imatralla).

Tilaisuudessa kuultiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen eri ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen edustajien puheenvuoroja yrittäjyyskasvatuksen ja uraohjaukseen liittyvistä teemoista. Startup-Mill Lappeenranta-Imatra -projektin toimintaa esitteli projektipäällikkö Johanna Väyrynen Wirma Lappeenranta Oy:stä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta puhujina olivat kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen (järjestäjä ja puheenjohtaja) sekä erikoistutkija Tarja Paananen (Kaakkois-Suomen kehitysnäkymät). Järjestelyideoinnissa ovat olleet mukana muun muassa Rakennerahastojen rahoituskoordinaattorit Pekka Mutanen ja Merja Rossi sekä asiantuntija Timo Hakala, joka toimii Nuorisotakuu-hankkeen koordinoijana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat luettavissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivulla Ohjauksen kehittäminen (valitse alue: Kaakkois-Suomi)

Lisätietoa
Kohtaamo-hanke (peda.net)
Ohjaamo-hanke (peda.net)
StartupMill-projekti (startupmill.fi)


Ilmo Larvi Cursor Oy:stä ja Jukka Antila Kouvola Innovation Oy:stä esittelivät
Menestysväylä-projektia


Katariina Soanjärvi (vas.), Päivi Ovaska (Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä),
Ritva Kaikkonen ja Timo Hakala


Päivi Ovaska ja Johanna Väyrynen

 


Alueellista tietoa