Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä lisättävä

Työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistyötä yksityisten työnvälityspalveluiden kanssa kannattaa lisätä, koska se lisää työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää töitä. Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön 23.3.2016 julkaisemista tutkimuksesta ja arvioinnista, jotka molemmat käsittelevät julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä.  

Tutkimuksen mukaan yksityinen työnvälitys täydentää julkisia työ- ja elinkeino- eli TE-palveluita. Yksityisen työnvälityksen vahvuus on henkilökohtainen asiakaspalvelu sekä työnantajan että työnhakijan näkökulmasta. Kokemukset piloteista osoittavat, että esimerkiksi nuorempien ikäluokkien sekä johtajien ja erityisasiantuntijoiden kohdalla yksityisten palveluntuottajien palvelu toimii julkista työnvälitystä tehokkaammin. Yksityisten palvelujen tulisi tukea julkista työnvälitystä erityisesti työttömyysjakson alkuvaiheessa, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnissa tai osaamiskartoituksen teossa.

Yhteistyötä yksityisen työnvälityksen ja yritysten kanssa tiivistetään parhaillaan TE-toimistojen käynnistämillä 13:lla työnvälityksen pilottihankkeella. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeet ovat osa hallituksen työvoimahallinnon uudistamisen kärkihanketta.

Lue lisää:


Alueellista tietoa