Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Jukka Lehtisestä Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja (Keski-Suomi)

Valtioneuvosto on määrännyt Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi DI Jukka Lehtisen 9.3.2020 - 31.12.2024. Hän toimii ylijohtajan tehtävän lisäksi myös liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana.

Ylijohtaja vastaa ELY-keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

─ Hallitusohjelma ja aluehallinnon tuore asiakaslähtöisyyttä, asiantuntijuutta ja yhteistyötä painottava strategia ohjenuorana tartun innolla ylijohtajan tehtävään. ELY-keskuksessa on osaava ja työstään innostunut henkilöstö ja ympärillämme kasvuhaluinen mahdollisuuksien maakunta, toteaa Jukka Lehtinen                  

Keski-Suomen ELY-keskuksessa on kolme vastuualuetta ja pääasiallinen toimialue on Keski-Suomen maakunnan alue. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana toimii FK Kari Lehtinen. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana aloittaa 9.3.2020 FT, KTM Pirkko Melville. ELY-keskuksen ja Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston yhteisenä hallintojohtajana toimii KTM Teija Taskinen.  

Keski-Suomen alueen ulkopuolella ELY-keskus toimii rakennerahastotoimintaan erikoistuneena ELY-keskuksena seitsemän maakunnan alueella läntisessä suomessa. ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue vastaa maanteiden kunnossapidon ja investointien hankinnoista Keski-Suomen lisäksi neljän maakunnan alueella Itä-Suomessa.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Niitä ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, Väylävirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.

ELY -keskukset 10 -vuotta -  Kestävää tulevaisuutta tekemässä - ihmisten ja alueiden parhaaksi

Liite: Kuva  Jukka Lehtinen - (kuvaaja Jan Lustig ELY-keskus)

Lisätietoja:

Jukka Lehtinen, p. 0295 024 698

TEM tiedote 27.2.2020

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)