Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Jukka Kohonen on uusi yhteyshenkilö kansainvälistyville ja uudistumishaluisille pk-yrityksille (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla Team Finland -toiminnan koordinaattorina toimii kansainvälistymisasiantuntija Jukka Kohonen.

"Team Finland on uusi tapa toimia, jossa kasvu- ja kansainvälistymishaluisille yrityksille on tarjolla ns. yksi luukku, josta asiakas saa tarvitsemansa palvelun. Kärkenä on julkisia yrityspalveluja tuottavien tahojen entistäkin tiiviimpi yhteistyö, jolla turvataan paras mahdollinen asiantuntija-apu asiakkaalle mistä päin Suomea se sitten löytyykin. Asiakkaan ei siis enää tarvitse tietää, missä asioissa kukin julkinen palveluntuottaja häntä voi auttaa. Yhteydenotto Team Finland -puhelinpalveluun tai yhteyslomakkeen lähettäminen riittää, jotta asiat lähtevät rullaamaan. Toki myös edelleen voi soittaa sille tutulle asiantuntijalle, jos katsoo sen luontevimmaksi tavaksi toimia", sanoo Kohonen.

Suomen kansallisten varojen ehtyessä olisi tärkeätä, että suomalaiset pk-yritykset hyödyntäisivät entistä tarmokkaammin mm. erilaisia EU:n ja Maailmanpankin rahastoja. "Horizon 2020:n pk-instrumentti on oiva työkalu ja rahoituslähde. Siinä suomalaiset pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin. Toimin Horizon 2020 -yhteyshenkilönä ja annan mielelläni lisää tietoa ohjelmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista", kannustaa Jukka Kohonen suomalaisia pk-yrityksiä.

Team Finland auttaa yrityksesi maailmalle.


Alueellista tietoa