Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Joulukuun työttömien määrä Lapissa alin 30 vuoteen (Lappi)

Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa laskevana. Koko maassa työttömiä oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Lapissa oli joulukuun lopussa 9 040 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli kausivaihtelun mukaisesti enemmän kuin marraskuussa, mutta 455 (5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Neljän vuoden takaisesta joulukuusta 2015 työttömien määrä on vähentynyt yli 5 300:lla. Viimeksi joulukuun työttömyys oli alempi 30 vuotta sitten joulukuussa 1989.

Työttömyyden kehitykseen heijastuu lomautusten lisääntyminen ja aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrän aleneminen. Palveluihin osallistui lähes 3 160 lappilaista.  Pitkäaikaistyöttömyys on puolittunut neljän vuoden takaisesta, mutta vahva aleneva kehitys taittui joulukuussa ja kääntyi vuodentakaiseen verrattuna kasvuun.

Työttömien määrä laski edellisen vuoden joulukuusta kuuden ELY-keskuksen alueella, Lappi niistä yhtenä. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 11,1 % kaikilla kolmella pohjoisimmalla ELY-alueella (Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa). Lapissa osuus vaihteli kunnittain Muonion 6,8 %:sta Savukosken 18,7 %:iin. Koko maan keskimääräinen (9,8 %) alittui kahdeksassa Lapin kunnassa.

Työvoiman kysyntä jatkui vilkkaana joulukuussa.  Kuukauden aikana Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi lähes 1 480 työpaikkaa, mikä on yli kolmanneksen enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoiman kysynnässä näkyy erityisesti matkailun, hoitoalan, teollisuuden ja rakentamisen työvoimatarpeet. Työpaikkoja ilmoitettiin joulukuussa avoimeksi eniten palvelutyöntekijöille (mm. tarjoilijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät), siivoojille, myyjille, prosessityöntekijöille, rakennustyöntekijöille ja hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille.

Lapin ELY-keskuksen joulukuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2020) julkaistaan 25.2.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)