Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Joulukuu oli tavanomaista lauhempi ja sateisempi. Vuosi 2019 oli myös lämmin. (Pohjois-Karjala)

Joulukuu oli Pohjois-Karjalan maakunnassa lähes kuusi astetta tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -2,3 astetta, kun se tavallisesti on -8,1 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -1,4 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -7,3 astetta.

Joulukuun sademäärä oli maakunnassa reilun kolmanneksen normaalia suurempi. Kuukauden sademäärä vaihteli 68–75 mm, kun tavallisesti joulukuussa sataa 52 mm. Vuodenvaihteessa lunta oli 15-25 cm, eli noin 10 cm normaalia vähemmän.
Lumen vesiarvo vaihteli joulukuun lopussa 53-101 mm, kun se vuodenvaihteessa on keskimäärin 60 mm.    

Marras-joulukuun lauha ja sateinen sää on nostanut useimpien järvien vedenkorkeudet jo ajankohdan keskitason yläpuolelle. Suurista järvistä Pielisen ja Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeudet ovat vielä tavallista alempana, mutta nousussa.
Pielisen vedenpinta nousi 17 cm joulukuun aikana ja kuukauden lopussa vedenkorkeus oli enää 4 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa alempana.
Orivesi-Pyhäselän vedenpinta nousi Arvinsalmen asteikon mukaan 16 cm joulukuun aikana. Vuodenvaihteessa vedenkorkeus oli kuitenkin 27 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana.
Viinijärven vedenkorkeus oli vuodenvaihteessa 8 cm, Ruunaan 9 cm ja Kajoonjärven 16 cm normaalia ylempänä.
Suomen ympäristökeskuksessa laaditun ennusteen mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus nousee 10-15 cm tammikuun loppuun mennessä. Noususuunta jatkuu helmikuussa ja vedenkorkeus nousee tuolloin todennäköisesti ajankohdan keskitason yläpuolelle.
Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 10-20 cm tammikuun aikana.

Suurempien jokien virtaamat vaihtelivat joulukuussa keskimääräisen molemmin puolin. Pielisjoen ja Koitajoen joulukuun keskivirtaama oli lähes viidenneksen tavanomaista pienempi. Lieksanjoessa virtasi vettä taas lähes viidenneksen keskimääräistä enemmän. 
Pienempien jokien virtaamat vaihtelivat myös keskimääräisen molemmin puolin. Jänisjoen Ruskeakoskella ja Saramojoen Roukkajankoskella virtasi joulukuussa vettä neljänneksen tavanomaista enemmän. Puntarikoskella virtasi vettä 13 % keskimääräistä vähemmän.   

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jakokoskella ja Jaamankankaalla pohjavedenkorkeus oli joulukuun lopussa 11-24 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Ilomantsin Kuuksenvaaran ja Nurmeksen Juutilankankaan pohjavesiasemilla pohjavedenkorkeus oli 11-18 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.
Routaa em. mittauspaikoissa oli joulukuun lopussa 3 cm, kun sitä normaalisti on noin 11 cm.

Joulukuun päättyessä jäänpaksuus oli Pyhäselän Roukalahdella 9 cm. Lukema osoittaa jään olevan 14 cm tavallista ohuempaa. Pielisellä jäähavaitsija ei ole vielä päässyt mittaamaan jäänpaksuutta.

Vuosi 2019 oli lähes asteen tavanomaista lämpimämpi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2019 oli lähes asteen tavanomaista lämpimämpi. Ainoastaan tammi- ja lokakuu olivat Pohjois-Karjalassa keskimääräistä kylmempiä. Suhteellisesti lämpimintä oli joulukuussa, jolloin Pohjois-Karjalassa kuukauden keskilämpötila oli lähes kuusi astetta normaalia lämpimämpi.

Kulunut vuosi oli Pohjois-Karjalassa normaalia sateisempi. Pielisjoen, Höytiäisen, Koitajoen ja Jänisjoen sadannan aluearvo oli keskimäärin 689 mm, kun tavallisesti sataa 671 mm. Sateisin kuukausi oli toukokuu. Tuolloin sademäärät olivat kaksinkertaiset tavanomaiseen verrattuna. Vähiten satoi huhtikuussa.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat alkuvuodesta keskimääräistä alempana aina huhtikuulle asti.
Lunta oli kevättalvesta tavallista enemmän. Lumen sulamisen ja sateisen toukokuun ansiosta alkukesän vedenkorkeudet nousivat keskimääräistä ylemmäksi. Vedenkorkeudet laskivat kesän ja vähäsateisen alkusyksyn myötä. Laskusuunta jatkui aina lokakuulle asti. Marras-joulukuun lauha sateinen sää sai järvien vedenkorkeudet nousemaan ajankohdan keskitason tuntumaan tai hieman yläpuolelle.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjaveden pinnat pysyttelivät keskimääräisen yläpuolella aina kesäkuulle saakka. Heinäkuusta lähtien aina vuodenvaihteeseen pohjaveden korkeudet vaihtelivat keskimääräisen molemmin puolin.  

Talvella 2019 lunta oli koko maakunnan alueella 5-10 cm tavallista enemmän. Tämän myötä routaa oli noin 10 cm normaalia vähemmän. Järvien jäänpaksuus oli maaliskuun lopussa 1-10 cm tavanomaista ohuempaa. Keväällä maakunnan järvien jäidenlähtö ajoittui toukokuun alkuun. Orivesi-Pyhäselkä vapautui jäistä 3. päivä toukokuuta, mikä vastaa normaalia ajankohtaa. Pieliseltä jäät lähtivät 2. päivä toukokuuta lähes kaksi viikkoa keskimääräistä aikaisemmin.

Lisätietoja

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen(at)ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)