Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Joulukuu oli lauha ja vähäsateinen (Pohjois-Karjala)

Vuosi 2018 oli tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi

Joulukuu oli Pohjois-Karjalan maakunnassa pari astetta tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -6,1 astetta, kun se tavallisesti on -8,1 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -5,7 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -7,3 astetta.

Joulukuun sademäärä jäi Pohjois-Karjalan maakunnassa normaalia pienemmäksi. Kuukauden sademäärä vaihteli 37–42 mm, kun tavallisesti joulukuussa sataa 52 mm. Vuodenvaihteessa lunta oli noin 25 cm, kun tavallisesti lunta on 30 cm.Lumen vesiarvo vaihteli joulukuun lopussa 42–48 mm, kun se vuodenvaihteessa on keskimäärin 60 mm.    

Pielisen vedenpinta laski 12 cm joulukuun aikana, ja kuukauden lopussa vedenkorkeus oli 24 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa alempana.
Orivesi-Pyhäselän vedenpinta laski Arvinsalmen asteikon mukaan 12 cm joulukuun aikana. Vuodenvaihteessa vedenkorkeus oli 32 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana.
Ruunaan vedenkorkeus oli vuodenvaihteessa 34 cm, Viinijärven 22 cm ja Kajoonjärven 3 cm normaalia alempana.
Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenpinta laskee 5-15 cm helmikuun loppuun mennessä. Vedenkorkeus jatkaa todennäköisesti laskua vielä maaliskuun aikana, jollei lopputalvesta tule tavallista leudompi ja sateinen. 
Pielisen vedenkorkeus on ollut laskussa marraskuun vähäsateisen jakson sekä joulukuun pakkasten johdosta. Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 15-25 cm helmikuun loppuun mennessä.

Suurempien jokien virtaamat olivat joulukuussa keskimääräistä pienempiä. Pielisjoen, Koitajoen ja Lieksanjoen joulukuun keskivirtaama oli keskimäärin neljänneksen tavanomaista pienempi. 
Pienempien jokien virtaamat olivat joulukuussa myös keskimääräistä pienempiä. Jänisjoen Ruskeakoskella virtasi joulukuussa vettä lähes puolet tavanomaista vähemmän. Saramojoen joulukuun virtaama Roukkajankoskella oli vastaavasti kolmanneksen normaalia pienempi.   

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa pohjavedenkorkeus oli joulukuun lopussa 4-6 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Nurmeksen Juutilankankaan ja Kontiolahden Jakokosken pohjavesiasemilla pohjavedenkorkeus oli 1-11cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.
Routaa em. mittauspaikoissa oli joulukuun lopussa 3-7 cm, kun sitä normaalisti on noin 11 cm.

Joulukuun päättyessä jäänpaksuus oli Pielisellä Nurmeksessa 21 cm ja Pyhäselän Roukalahdella 20 cm. Pielisellä jää on 9 cm ja Pyhäselällä 4 cm tavallista ohuempaa.

Vuosi 2018 oli tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2018 oli 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi. Ainoastaan helmi- ja maaliskuu olivat Pohjois-Karjalassa keskimääräistä kylmempiä. Suhteellisesti lämpimintä oli toukokuussa, jolloin Pohjois-Karjalassa kuukauden keskilämpötila oli neljä astetta normaalia korkeampi.

Kulunut vuosi oli Pohjois-Karjalassa normaalia vähäsateisempi. Pielisjoen, Höytiäisen, Koitajoen ja Jänisjoen sadannan aluearvo oli keskimäärin 583 mm, kun tavallisesti sataa 671 mm. Sateisin kuukausi oli syyskuu, jolloin satoi kolmanneksen tavanomaista enemmän. Vähiten satoi helmikuussa.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat keskimääräistä ylempänä aina heinäkuulle asti.
Lunta oli kevättalvesta tavallista enemmän ja lumenvesiarvo oli poikkeuksellisen suuri, minkä vuoksi lumen sulamisen jälkeiset alkukesän maksimivedenkorkeudet kohosivat varsin korkealle. Saimaan (Orivesi-Pyhäselän) ja Pielisen lisäjuoksutuksilla saatiin em. järvien tulvahuippua laskettua ja sitä myötä rajoitettua tulvavahinkoja. Vedenkorkeudet laskivat helteisen ja vähäsateisen heinäkuun myötä. Laskusuunta jatkui aina vuoden loppuun asti. Vuodenvaihteessa maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat 3–34 cm ajankohdan keskiarvoja alempana.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjaveden pinnat pysyttelivät keskimääräisen yläpuolella aina kesäkuulle saakka. Heinäkuusta lähtien aina vuodenvaihteeseen pohjaveden korkeudet vaihtelivat keskimääräisen molemmin puolin.  

Talvella 2018 lunta oli koko maakunnan alueella lähes puoli metriä tavallista enemmän. Tämän myötä routaa oli noin 10 cm normaalia vähemmän. Järvien jääpeite oli maaliskuun lopussa 10-15 cm tavanomaista ohuempaa. Keväällä maakunnan järvien jäidenlähtö ajoittui tavanomaiseen ajankohtaan.

Lisätietoja:

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa