Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Jokamiehenoikeudet kiertueella Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Suomen Latu järjestää jokamiehenoikeudet kiertueen, jolla pohditaan mitä oikeudet tarkoittavat ja millaisia velvollisuuksia tuovat mukanaan. Kaakkois-Suomessa kiertue pysähtyi Lappeenrantaan. Tilaisuus oli tarkoitettu viranomaisille. Mukana olikin parikymmentä aiheeseen työnsä puolesta törmäävää.

Jokamiehenoikeuksista on ilmestynyt uusi julkaisu (Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella), jossa käydään rajanvetoa siitä, mikä kuuluu ja mikä ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Jokamiehenoikeudet -esite on painettu usealle eri kielelle, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta löytyy painettua opasta vielä ainakin venäjän kielellä. Suomen Ladun Anne Rautiainen kertoi, että jokamiehen oikeuksia esitteestä on tekeillä myös viittomakielinen versio.

Keskustelua kaupallisesta toiminnasta

Lappeenrannan tilaisuudessa pohdittiin sitä, voiko kaupallista toimintaa harjoittaa jokamiehenoikeuksilla. Toiminnan tekee mahdolliseksi satunnaisuus, eli jos toiminta ei ole säännöllistä ja toistuvaa antavat jokamiehenoikeudet siihen mahdollisuudet (vrt. marjanpoiminta). Myös pyöräily ja ratsastus kuuluvat jokamiehenoikeuksiin samoilla periaatteilla kuin edellinen, ellei toiminta ole toistuvaa.

Keskustelua syntyi teillä ja laduilla liikkumisesta jokamiehenoikeuksilla. Pääsääntöisesti teillä saa liikkua. Moottoriajoneuvoja koskee taas oma asetuksensa, jossa ovat omat rajoituksensa.  Vaikka liikkuminen jokamiehenoikeuksilla toisen maalla onkin sallittua, haittaa ei saa aiheuttaa. Esimerkiksi nuoressa taimikossa kulkiessaan tämä kannattaa muistaa. Hyvä käytäntö on kaikessa toisen maalla toimimisessa asioista sopiminen.

Jokamiehen oikeudet Etelä-Karjalassa

Hanna Ollikainen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä kertoi, että ulkomaalaisten tietämyksessä jokamiehen oikeuksista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista on vielä parantamisen varaa. Tähän liittyen onkin virkistysaluesäätiöllä menossa hanke, jossa pyritään ohjaamaan ulkomaalaisten luonnossa liikkumista oikeaan suuntaan.  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on yksi hankkeen rahoittajista.  Hankkeessa on ilmestynyt opas, jossa kerrotaan miten Suomen luonnossa toimitaan oikein, esite on suomen-, englannin- ja venäjänkielinen.


Alueellista tietoa