Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Jokakesäinen sinilevätilanteen seuranta alkaa Pohjois-Karjalassa

Valtakunnallista levätilannetta seurataan jo 23. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät havainnot vakiokohteissa silmämääräisesti viikoittain tiistain - keskiviikon aikana kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Pohjois-Karjalan leväseuranta 2020 ja ensimmäiset tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hoitaa leväseurantaa alueellaan vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Seurannassa on 19 paikkaa http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne.

Havaintopisteillä ei havaittu sinilevää kesäkuun alussa (2.−3.6.2020). Havainnointi kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta, eikä koko järven tilannetta. Joitakin mainintoja vedessä olevasta siitepölyistä tuli.

Kesäkuun 2. päivä pintaveden lämpötila oli Pielisellä (Nurmes) 11,1 oC ja Pielisjoessa (Joensuu) 14,2 oC http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/Lampotila/Lampotila.htm.

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista sekä levänäytteitä maakunnan alueelta, https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/284528/Levanaytteiden_toimitusohje2016.pdf/ce2c395e-8e8a-4517-b3d3-18dadc4ad784).

Kaikki voivat tallentaa tietoja järvien levätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista Järviwiki.fi-palveluun.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille: www.jarviwiki.fi.  Suomen Ympäristökeskus tekee koko maan leväkatsaukset kesä−elokuussa ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Lisätietoja: vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 114

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)