Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Joka kuntaan elämyksellinen luontopolku?

”Jokaiseen Suomen kuntaan ja kaupunkiin tulisi suunnitella ja perustaa luontopolku, jolla voi kokea alkuperäistä luontoa. Suurissa kaupungeissa luontopolku tulisi perustaa jokaiseen kaupunginosaan”, ehdottaa biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro Ratkaisuja-blogissaan. 

Kulkija lumisessa metsässä.

Lähiluonto tekee hyvää

Poikkeusvuonna kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet kasvussa ja parkkipaikat täynnä. Tärkeimpiä luontokohteita, joissa suomalaiset viettävät aikaansa ovat kuitenkin lähistöllä sijaitsevat viheralueet ja puistot. Lähes puolet liikkuu lähiluonnossa useamman kerran viikossa. ”Sieltä haetaan rauhoittumista, liikuntaa ja luontoelämyksiä sekä poimitaan marjoja ja sieniä”, toteaa Lumiaro.

Lumiaro perustelee esitystään luontopoluista lähiluonnon terveysvaikutuksilla: ”Luonto vaikuttaa tutkitustikin myönteisesti mielialaan. Luonnon terveyshyödyt syntyvät säännöllisen luontokokemuksen kautta. Helppo pääsy luontoon lisää ulkoilukertoja”. Luonnossa liikkuminen laskee myös verenpainetta sekä kolesteroliarvoja, parantaa sokeritasapainoa ja luustoa, auttaa painonhallinnassa sekä vähentää diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riskiä.

Monimuotoisuus kannattaa

Monimuotoiset lähimetsät myös sitovat ja varastoivat hiiltä, puhdistavat ilmaa ja vettä sekä pidättävät hulevesiä. ”Myllättyä ja äestettyä hakkuuaukiota ei koeta virkistävänä, ja risujen keskellä on hankala liikkua. Kuntalaisille tärkeitä lähimetsiä hoidetaan monessa kunnassa avohakkuilla ja maastoa rikkovilla koneellisilla menetelmillä”.

Avohakkuiden sijaan Lumiaro toivoisi, että siirryttäisiin jatkuvapeitteiseen metsäkasvatukseen, joka mahdollistaa luonnon terveys- ja virkistysarvojen huomioimisen.

Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa metsää ei uudisteta ja kasvateta yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena, vaan metsiköissä on monen ikäisiä puita, joista poistetaan osa kerrallaan. Avohakkuuta ei tehdä, vaan metsä säilyy aina enemmän tai vähemmän peitteisenä. "Kuntametsien hoidossa pitäisi ottaa huomioon muutkin arvot kuin puukuidun tuottaminen", summaa Riku Lumiaro. Tämä voi olla myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Lue lisää