Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Järvien vedenpinnat ajankohtaan nähden jopa poikkeuksellisen korkealla Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohtaan nähden osin jopa poikkeuksellisen korkealle. Helmikuu oli tavanomaista sateisempi ja vedenpinnat ovat monin paikoin jatkaneet nousuaan. Useilla järvillä on jo saavutettu tai saavutetaan ajankohdan mittaushistorian korkein taso. Osalla näistä havaintoasemista on havaintoja jo yli sadan vuoden ajalta.

Mikäli sää jatkuu sateisena, voivat vedenpinnat yhä nousta. Etelä-Savossa etenkin Puulan ennakoidaan nousevan tavanomaista kevättulvaa korkeammalle. Leudon talven johdosta lunta on vähäisessä määrin koko Etelä-Savossa, etenkin maakunnan eteläosissa. Lumen vesiarvon arvioidaan olevan pääosin noin 5–25 mm, kun se normaalisti on tähän aikaan vuodesta yli 100 mm. Lumen sulamisvesistä aiheutuva vedenpinnan nousu jää pieneksi tänä keväänä. Tulvakorkeuksin lopullinen kehittyminen riippuu siten pitkälti kevään sademääristä.

Saimaan pinta jatkaa nousuaan

Saimaan vedenkorkeus on jatkanut nopeaa nousuaan ja nousee lisäjuoksutuksista huolimatta normaalivyöhykkeen ylärajalle maaliskuun loppuun mennessä. Vedenkorkeudeksi havaittiin 9.3.2020 NN + 75,98 m Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla, mikä on noin 30 cm ylempänä kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Ennusteiden mukaan nousu jatkuu todennäköisesti ainakin toukokuun loppuun asti, jolloin pinta on 15–35 cm nykyistä ylempänä.

Muista Vuoksen vesistöalueen järvistä Savonlinnan Suurjärven vedenpinta on tyypillisen kevään tulvakorkeuden tasolla ja pysyttelee myös maaliskuussa ajankohtaan nähden koko mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Yleensä vedenpinta on tähän aikaan vuodesta noin 20 cm alempana.

Heinävedellä Kermajärven vedenpinta (NN+80,30 m) on noin 50 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja ajankohdan ennätyskorkeudessa. Pinta saattaa nousta vielä hieman, mikäli kevät jatkuu sateisena.

Säännöstellyistä järvistä Heinävedellä Juojärvi on 15 cm ja Joroisissa Maavesi on 20 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Näiden järvien vedenkorkeudet ovat säännöstelyn kevätalennuksen takia olleet laskussa. Juoksutukset ovat ajankohdan tyypillisiin määriin nähden selvästi tavanomaista voimakkaampia. Juojärven alapuolisen Varisveden vedenkorkeus on noin 50 cm tavanomaista ylempänä ja ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Karvion virtaama (83 m3/s) on miltei kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen määrään verrattuna. Maaveden alapuolisen Sysmän vedenpinta on noin 45 cm ajankohdan normaalikorkeuden yläpuolella ja myöskin ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.

Puulan tulva tavanomaista korkeampi

Säännöstellyn Puulan vedenpinta (NN+94,85 m) on jatkanut helmi- maaliskuussa nousuaan. Pinta on tällä hetkellä noin 40 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja nousun ennakoidaan jatkuvan ainakin huhtikuuhun asti. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan todennäköisesti vielä 5–10 cm, jolloin tulva olisi selvästi tyypillistä kevättulvakorkeutta ylempänä. Tavanomaista sateisempi kevät voisi aiheuttaa vielä suuremmankin pinnannousun. Puulan ennustettu kevättulva voi aiheuttaa vahinkoja rannoilla, kuten laiturien irtoamista. Puulaa säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutukset pitävät Vahvajärven ja muiden alapuolisten järvien vedenkorkeudet ylhäällä ja virtaamat suurina. Juoksutuksen ennakoidaan lähiviikkoina vielä kasvavan.  

Muista Mäntyharjun reitin järvistä Pieksämäen Iso-Naakkiman vedenkorkeus on noin 25 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Kyyveden vedenkorkeus on noussut marraskuulta lähtien ja vedenpinta on tällä hetkellä 60 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Molempien järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Kyyveden ennakoivaan nousevan vielä 5–10 cm kuun loppuun mennessä ja kääntyvän sen jälkeen hitaaseen laskuun. Mikäli kevät jatkuu sateisena, voi vedenkorkeuden nousu olla suurempikin ja jatkua pidempään. Läsäkosken virtaama on tällä hetkellä 24 m3/s, joka on yli kaksinkertainen tyypilliseen ajankohdan virtaamaan verrattuna. Mäntyharjun Pyhävesi-Kallavesi on 45 cm ja Vuohijärvi on 25 cm ajankohan keskitason yläpuolella. Näiden vedenkorkeuksiin ei ole odotettavissa lähiaikoina suuria muutoksia.

Hirvensalmella Suontee on noin 30 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja ajankohtaan nähden koko mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Pinnan ei ennakoida juuri enää nousevan, mutta kevään sademäärät ovat lopullisen tulvakorkeuden suhteen ratkaisevat.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 224

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)