Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Järven happikato aiheutti kalakuoleman Kajaanin Kuluntajärvellä (Kainuu)

Kuluntajärveltä Kajaanissa on löydetty kuolleita kaloja. Kainuun ELY-keskus on käynyt tekemässä paikan päällä kenttämittaukset eilen iltapäivällä. Mittaustulosten mukaan kalojen kuoleman on aiheuttanut happikato järvessä.

Kuolleet kalat ovat pienikokoisia, noin 5 cm:n mittaisia särkiä, joita on hakeutunut runsaasti järven harvoihin sulan veden kohtiin. Sulapaikoissa kuolleiden kalojen seassa on myös eläviä kaloja. Kuolleiden kalojen kokonaismäärää järvessä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Lopullinen tilanne selviää myöhemmin keväällä jäiden sulamisen jälkeen.

Ympäristösuunnittelija Pasi Toron mukaan Kuluntajärvellä tehdyt mittaukset osoittavat järvessä olevan happikadon. Järven jääkannen alla on happea alle milligramma litrassa. Vedestä mitatut pH-arvot eivät poikkea normaalista. Mittauksia on tehty järvellä lähellä syvännettä, reilun sadan metrin päästä rannasta sekä purolla sulan veden paikassa, jossa happiarvot olivat hieman paremmat johtuen virtaavasta vedestä.

Toron mukaan uhkana on, että järven vesi muuttuu täysin hapettomaksi lopputalven aikana. Syynä tähän ovat järven rehevyys ja mataluus sekä jääpeitteisen kauden kestäminen vielä useita viikkoja eteenpäin. Kalakuolemasta voi seurata sinileväesiintymää avovesikaudella. Kainuun ELY-keskus seuraa tilannetta.

Kuluntajärvi on valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan kuuluva matala ja kohtuullisen rehevä vesistö. Järvi kuuluu myös Natura 2000 -ohjelmaan.

Mittaustulokset 18.3.2019:

  • Järvellä: happi 0,9 mg/l, happamuus 5,55. Mittaukset tehty 1 metrin syvyydestä. Kokonaissyvyys mittauspaikalla 1,5 m, jäätä 0,4 m.
  • Purolla: happi 1,6 mg/l (happipitoisuus laski mittauksen aikana 1,2 mg/l:ssa), happamuus 6,2, veden lämpötila 0,6 astetta.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija Pasi Toro, p. 0295 023 897, pasi.toro(at)ely-keskus.fi

 

Kuva: Kainuun ELY-keskus, Jouko Saastamoinen


Alueellista tietoa