Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Jäiden vahvuudessa suuria alueellisia eroja Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi 9.1. jään paksuutta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 70-100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden vahvuudessa havaittiin suuria alueellisia eroja. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat paikasta riippuen 11-24 cm:n välillä. Jäät olivat noin 9 cm ohuempia tammikuun keskiarvoon nähden. Jää koostui pääosin teräsjäästä. Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus oli pienimmillään 11 cm. Teräsjään päällä oli havaittavissa kohvajääkerros, joka petti kulkijan alla. Kaikissa mittauspaikoissa oli jään päällä vedestä ja lumesta koostuva sohjokerros sekä tämän päällä ohut kuiva lumikerros.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 10.1. kokonaisjäänpaksuudeksi 24 cm. Kyyvedellä jää paksuni vuodenvaihteen ja 10.1. välillä vain 1 cm; tämä johtui paksusta eristävästä lumikerroksesta. Mittaukset tehdään valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla 10 päivän välein. Seuraava mittauspäivä on 20.1.

Varovaisuutta jäällä liikuttaessa

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka rannalla jäätä on jo paikoin tukevasti, voi etenkin suurempien järvien selkävesillä jää olla vielä heikkoa. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.

Viime aikoina satanut paksu lumikerros on monin paikoin muuttunut sohjoksi. Sohjo voi pakkasten vaikutuksesta muuttua heikommin kantavaksi kohvajääksi teräsjään pinnalle.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta ja odotettavissa on myös lumisateita. Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa mutta alueellisia eroja jäänpaksuuksissa ja jään laadussa on edelleen odotettavissa. Erot ranta-alueiden ja ulompien selkävesien jäänpaksuuksissa ovat usein alkutalvesta suuria, joten jäiden vahvistuessakin on edelleen syytä varovaisuuteen.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192

Suunnittelija Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235


Alueellista tietoa