Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Itsehallintoalueista tehokkaita ja selkeitä asiakaspalveluorganisaatioita

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtävien järjestäminen selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin ehdottamalla tavalla on pääosin onnistunut. Erityisen hyvänä pidämme elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttavien yritysten kehittämisen ja TE-palveluiden, sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen tehtäväkokonaisuuksien kokoamista ELY-keskuksista, TE-toimistoista, maakunnan liitoista ja joltain osin myös kunnista ja aluehallintovirastoista maakunnille.

Lue lisää:


Alueellista tietoa