Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Itä-Suomen ELVAR-toimikunta kartoittaa alueellisen huoltovarmuuden kehittämiskohteita

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) strategisen 2030-ohjelmakokonaisuuden täydentänyt ALUE2030 -ohjelma käynnistyi syksyllä. Ohjelmassa toteutettavilla projekteilla tähdätään siihen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset alueelliset toiminnot saadaan turvattua erityisesti pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa eri toimijoiden yhteistyössä.

Itä-Suomen ELVAR-toimikunta kartoittaa ohjelmien kriteerit täyttäviä Itä-Suomen alueellista huoltovarmuutta kehittäviä hankkeita. Ensimmäiset projektiesitykset ovat parhaillaan HVK:n käsiteltävänä. Uusien kehittämistarpeiden tunnistamis- ja kartoittamistyötä jatketaan tulevana vuonna yhteistoiminnassa ELVAR-toimikunnan jäsenorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää alueellisesta huoltovarmuudesta Itä-Suomen ELVAR-toimikunnan syyskirjeestä (ely-keskus.fi)

ELVAR-toimikunnat järjestävät 19.1.2022 varautumiswebinaarin.

Webinaarin keskeisiä teemoja ovat Huoltovarmuuskeskuksen strategian toimeenpano, alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseen liittyvä ALUE2030-ohjelma, alueellisten riskiarvioiden tuleva päivitystyö ja hyvinvointialueiden vaikutukset alueellisen varautumisen yhteistyöhön. Webinaariin ovat tervetulleita kaikki ELVAR-toimintaan osallistuvat tahot sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset, viranomaiset, kunnat ja järjestöt.

Tutustu ohjelmaan ja klikkaa ilmoittautumislinkkiä niin saat kalenterimerkinnän tapahtumaan saman tien (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:

Jouni Muranen, Pohjois-Savon ELY-keskus, jouni.muranen@ely-keskus.fi