Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ilmastoselvitys Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnille (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset kartoittavat yhdessä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitojen kanssa, millaista ilmastotyötä alueen kunnissa on toteutettu, sekä millaista ilmastotyötä kunnissa on suunnitteilla. Tavoitteena on myös selvittää, onko kunnissa ilmennyt tarvetta saada informaatiotukea ilmastotyön toteuttamiseksi.  Kyselyn pohjalta pystymme kartoittamaan alueen ilmastotyön tilaa sekä suunnittelemaan mm. kunnille tarkoitettuja ilmastotietoseminaareja. Kyselyn vastausaika on syyskuun loppuun mennessä.

Kyselyn kysymykset käsittelevät kunnissa tehtyä työtä, toimintatapoja tai hankkeita, joilla on pyritty parantamaan ympäristön tilaa ja vähentämään päästöjä. Ilmastotyö voi teemaltaan liittyä esimerkiksi liikenteeseen, ruokaan, hankintoihin, energiaan, koulutukseen, toimintatapojen muutokseen tai kiertotalouteen. Myös hiilinielujen kasvattaminen, kuten vapaaehtoisten suojelualueiden perustaminen voidaan luokitella ilmastotyöksi.

Yhteystietoja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Sonja Lukkarinen, ilmastoasiantuntija:  sonja.lukkarinen@ely-keskus.fi

Pohjanmaan ELY-keskus: Sirkku Wacklin, toimipisteen päällikkö: sirkku.wacklin@ely-keskus.fi