Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ideakymi - ideakilpailun taso oli korkea (Kaakkois-Suomi)

​​​​​​​Ideakilpailun  järjestäjien logot yhteiskuvassa.


 

Viime vuonna pidetty Ideakymi-ideakilpailu tuotti paljon ehdotuksia, joista raati valitsi tammikussa 2021 voittajat keksintö-, liikeidea- ja idesarjoissa. Kilpailuun osallistuneiden ideoiden määrä ja taso yllätti järjestäjät.

Kymenlaakson innovaatioverkoston Idekymi-kilpailu järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Kyse on Keksintösäätiön pilotista, joka halutaan levittää kaikkiin Suomen maakuntiin.
​​​​​​​
"Ideakymi kilpailu toteutti osaltaan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen "Ideasta Innovaatioksi" kumppanuuspilottia”, kertoo Kaakkois-Suomeen ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordiaattori Asko Jaakkola.

Voittajille Keksintösäätiön INNOSUOMI-palkinnot

Neljä kasvokuvaa vierekkäin Ideakilpailussa palkituista.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Päivi Asikainen, Jouni Jokivirta, Jarkko Mikkola ja Juho Repo.


Voittajat palkittiin 18.1.2021. Keksintösarjan voittaja Jouni Jokivirran "Tarkastuskamera voimalaitosympäristöön" –ehdotuksessa näkyi kansainvälisen osaajan insinööritaito ja visiot. Haasteellisissa tehtävissä Saksassa saatu kokemus hyödynnetään nyt Suomessa.

Liikeideasarjan voittaja on Juho Revon "Laawu  -pienimuotoinen majoitusratkaisu, jossa on makuutilaa kahdelle" . Xamkissa opiskeleva Repo on hyödyntänyt hankkeessaan oppilaitoksensa tietotaidon lisäksi myös asiantuntija-apua aikuiskoulutuskeskus Taitajalta. Laawua on jo testattu Haminan Pitkienhiekkojen leirintäalueella.

Ideasarjassa jaettiin kolme kannustuspalkintoja. Ne jaettiin Taitajassa opiskelevien veljesten Juho ja Joe Starckin maalin käsittelyyn liittyvä "Maalipumpulle", Kuusankosken ohijuoksutuskanavaan sijoittuva Jarkko Mikkolan "Tehtaan aalto, Surf-aallolle", sekä Päivi Asikaisen "Tilkkutyöt kierrätetyistä tavaroistalähes täysin kierrätetystä materiaalista valmistetut tuotteet"-idealle.

Kunniakirjat jaetaan kaikille tulevassa aiheeseen liittyvässä seminaaritapahtumassa, kun koronapandemian tilanne sallii.

Ideakymi osana Ideasta innovaatioksi -pilottia ​​​​​​​


 "Ideakymi kilpailu toteutti osaltaan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen "Ideasta Innovaatioksi" kumppanuuspilottia”, kertoo Kaakkois-Suomeen ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordiaattori Asko Jaakkola.

Pilotin tavoitteena on ollut innovaatio- ja keksintöasiakkaille tarjottavien palvelujen kokoaminen yhteen ja niiden kuvaaminen eheämpänä palvelupolkuna. Polun avulla innovaatio- ja keksintöasiakasta pystytään sitten parhaiten auttamaan yhdessä eteenpäin.  Pilotti on toteutettu yhteistyössä Keksintösäätiön ja alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoite on jatkossakin edistää alueen innovaatiotoimintaa ja saada keksinnöistä aikaan kannattavaa liiketoimintaa.

Kilpailun järjestelyistä ja toteutuksesta on vastannut syksyllä 2020 perustettu Kymenlaakson Innovaatioverkosto. Siinä ovat olleet mukana kaikki maakunnan keskeiset innovaatioita ja keksintöjä edistävät toimijat.


Arviointiraatiin ovat kuuluneet Hannu Lehtinen; Kymen Yrittäjät ry, Markku Merovuo;  Keksintösäätiö,  Asko Jaakkola;  Kaakkois-Suomen ELY-keskus , Ari Utriainen;  Xamk, Leena Kaivola, Aikuiskoulutus Taitaja, Markku Saari;  Kymen Innovaatioyhdistys ja Jukka Antila;  Kouvola Innovation Oy. Kuvasta puuttuu arviointiraatiin kuulunut Cursrorin Marja Holopainen.
​​​​​​​

 

Teksti: Järjestäjien tiedote

Kuvat: Janne Torikka