Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (Raki) toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta.

Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että ravinteita - erityisesti fosforia ja typpeä - vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Ympäristöministeriö käynnistää Raki-ohjelman toisen vaiheen järjestämällä ideahaun. Haussa painotetaan laajoja vaikuttavia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä loppukäyttäjän kanssa. Hankkeiden valinnassa painotetaan lisäksi muutakin laaja-alaista yhteistyötä ja laadukasta viestintää osana hanketta. Tavoitteena on, että hankkeet tähtäävät vaikuttaviin, konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja tehokkaaseen ravinnekierrätykseen.

Lue lisää:


Alueellista tietoa