Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ICT-alan työvoimapulaan tarvitaan uusia ja järeämpiä toimia (Pirkanmaa)

Pirkanmaalainen tietotekniikka-ala on viimeisen viiden vuoden aikana lähtenyt nopeaan kasvuun. Kymmenen vuotta sitten Nokian kriisistä alkaneen rakennemuutoksen aikana alueelta hävisi hetkessä noin kolme tuhatta työpaikkaa. Irtisanotut muodostivat sen rungon, josta lähti versomaan uusien palvelujen suunnittelu ja toteutus. Tällä hetkellä arvioidaan, että uusia tietotekniikan alan työpaikkoja on syntynyt enemmän kuin niitä on menetetty. Vuotuinen kasvu on noin 700 uutta työpaikkaa vuosittain. Uusien työpaikkojen kasvua rajoittaa alan työvoimapula.

ICT-alan tilanne näkyy myös ELY-keskuksen ja yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavien uusien työntekijöiden rekrytointikoulutuksissa. Vuosittain toteutettavista koulutuksista noin puolet kohdistuu ICT-alalle. Esimerkiksi vuosina 2017-2019 näitä hyödynsi yhteensä 116 pirkanmaalaista ICT-yritystä. Sen avulla yrityksiin on koulutettu uusia työntekijöitä mm. ohjelmistokehitykseen, pilvipalveluteknologiaan, data-analytiikkaan, verkkokauppaan ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin.

Rekrytointitilanteista ja työnhakijoiden omien osaamisanalyysien pohjalta on tehty johtopäätöksiä, joiden mukaan alueella olevat osaajaresurssit ovat ehtymässä. Edelleen alueella on ICT-alalle suuntautuneita ja motivoituneita työnhakijoita, mutta heidän osaamisalueensa eivät kohtaa kysyntää. Lyhyellä täydennyskoulutuksella ongelmaan pystytään vastaamaan vain osittain.

- Arviomme mukaan työvoiman järeämpään ja pidempikestoiseen koulutukseen on nyt satsattava ja työvoiman hankintaa on monipuolistettava, sanoo koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Luodaan positiivisen digitaalisen rakennemuutoksen ohjelma

Pirkanmaan ELY-keskus kutsuu yrityksiä ja koulutusasiantuntijoita positiivisen digitaalisen rakennemuutoksen ohjelmaan, jolla työvoiman saatavuuden pullonkaulat poistetaan.

Tämän kevään aikana Pirkanmaan ELY-keskus

  • kutsuu kouluttajia ja yrityksiä markkinavuoropuheluun, jossa avataan tietä uusille innovatiivisille toimintatavoille koulutuksen ja rekrytointien kehittämiseksi,
  • kohdentaa yhteistyössä International Tampere Hubin kanssa Pirkanmaalla oleville ulkomaalaistaustaisille ja korkeakoulusta valmistumassa oleville uusimuotoisen kehittämispilotin, jolla nopeutetaan ulkomaalaistaustaisten mahdollisuuksia päästä hyödyntämään osaamistaan pirkanmaalaisissa yrityksissä,
  • kohdentaa työvoimakoulutusta enemmän työvoiman perusvalmiuksien lisäämiseen,
  • käynnistää koodariohjelman, joka pyritään skaalaamaan kansalliseksi ohjelmaksi,
  • jatkaa hyvällä vaikuttavuudella toteutettuja RekryKoulutusohjelmia.  

Kaikki toimenpiteet ovat sellaisia, joiden toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja valmiutta monipuoliseen panostukseen sekä yrityksiltä että alueen julkisilta toimijoilta.

Lisätietoja antavat Pirkanmaan ELY-keskuksesta
vs. johtaja Riikka Joutsensaari, puhelin 0295 036 053
Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho, puhelin 0295 036 097