Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ICT-alan rakennemuutoksen seurauksia on Oulun alueella lievennetty yhteisvoimin (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viime vuosina Oulun seutua ravistelleen ICT-alan rakennemuutoksen torjuntaan on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa rahoitusta (EU-rahoitusta ja kansallista) reilut 20 miljoonaa euroa vuosina 2011 - 2014.  Rahoitus on kanavoitu alueelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakunnan liiton kautta. Rahoitusta on myönnetty alueen kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten hankkeisiin sekä alalta irtisanottujen kouluttamiseen ja työllistämiseen. Tukitoimia on koordinoinut Oulun seudun kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöelin, Terva-ryhmä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistyi vuonna 2012 alussa Euroopan globalisaatiorahaston rahoittaman hankkeen ICT-alan irtisanottujen työttömien työllistämisen tueksi.

Terva-ryhmän toiminnassa ovat mukana alueen elinkeinoelämän keskeisimmät toimijat (kts. listaus tiedotteen lopussa). Ryhmän puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Leila Helaakoski. Terva-ryhmän tehtävänä on ollut koordinoida ja sovittaa yhteen tukitoimia, jotka tähtäävät osaajien työllistämiseen ja yritystoiminnan sekä alueen kehittämiseen.

Äkillisen rakennemuutoksen rahoituksella (ÄRM) vuosina 2012 – 2014  ELY-keskus on rahoittanut noin 120  yritysten kehittämishanketta vajaalla 9 miljoonalla eurolla. Kaiken kaikkiaan ELY-keskus on myöntänyt erilaisia yritystukia vuosina 2012 – 2014 noin 60 miljoonaa euroa. Myös toimintaympäristön kehittämishankkeita on rahoitettu, näistä mm. Oulun Yritystakomo ja uusi pääomasijoitusrahasto (Northern Startup Fund) ovat auttaneet uutta yritystoimintaa käyntiin alueella. Tekes-rahoitusta myönnetään alueelle vuosittain noin 60 miljoonaa euroa. Tekes on suuntaamassa Oulun alueelle myös erillisrahoitusta käynnistyvän Hilla-hankkeen kautta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoitusta (ESR) ICT-alaa tukeviin hankkeisiin noin 5,8 miljoonaa euroa 20 hankkeeseen (vuosina 2011 – 2014). Rahoitettuja hankkeita ovat mm. Oulun kaupungin Draivia rekryyn –hanke sekä Uranoste-hanke. Pohjois-Pohjanmaan liitto on niin ikään rahoittanut äkillisen rakennemuutoksen hankkeita noin 2,25 milj. eurolla (Euroopan unionin EAKR rahoitusta).

Terva-ryhmän toiminnassa mukana olevat organisaatiot ovat toteuttaneet runsaasti erilaisia kehittämistoimia ja hankkeita. BusinessOulu on ollut merkittävä ÄRM-rahoituksen hakija ja käyttäjä.  Myös koulutusorganisaatiot, kuten Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, ovat toteuttaneet useita hankkeita ÄRM-rahoituksella. BusinessOulun, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä on syntynyt  Oulun Ruori –verkkopalvelu irtisanottujen uusia työ- ja koulutusuria tai yrittäjyyttä tukemaan.  Yhteistyön tuloksena on syntynyt myös Oulun yliopiston julkaisema  www.tulevaisuuteen.fi –verkkopalvelu, joka kokoaa kaiken Oulun yliopiston koulutustarjonnan henkilöille, jotka haluavat saattaa kesken jääneet  opintonsa loppuun tai jotka hakevat joustavia opintopolkuja muuntaakseen osaamistaan työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

EGR -hanke ja TE-toimiston palvelut

Euroopan globalisaatiorahaston voimin toteutettu ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteinen EGR-hanke on tukenut vuonna 2012 Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen työllistymistä ja kouluttamista. Hankkeelle on annettu rahoitusta noin 2,35 miljoonaa euroa. Rahoitusta on käytetty yritysten kanssa yhdessä toteutettuihin yhteishankintakoulutuksiin (mm. Nokia, Accenture ja Nokia Siemens Networks) sekä irtisanottujen uudelleen kouluttamiseen ja työllistymiseen TE-toimiston palveluiden, kuten työvoimakoulutuksen ja palkkatuen avulla.

ELY-keskus on hankkinut työvoimakoulutusta mm. syksyn 2014 ainana noin 2 miljoonalla eurolla  ICT-alan työttömien ja muiden korkeakoulutettuja kouluttamiseen. Koulutusta on toteutettu yhteistyössä yritysten kanssa ja tarjottu työvoimakoulutuksena TE-toimiston kautta. Vuosittain työvoimakoulutusta hankitaan yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla, joten tarjolla on runsaasti myös muuta työhallinnon  koulutusta.  Myös alueen koulutusorganisaatiot (mm. Oulun ammattikorkeakoulu) ovat toteuttaneet useita koulutushankkeita rakennemuutokseen liittyen.

ICT-alan työllisyystilanne hakee uomaansa

Kuluvan vuoden loka-marraskuun aikana ICT-alan työttömyys on eräissä ammattiryhmissä kasvanut edelleen johtuen kesän aikana tapahtuneista irtisanomisista.  Alan työttömien määrässä on tapahtunut noin 130 henkilön lisäys syyskuuhun 2014 nähden. Osa työttömäksi jääneistä on työllistynyt nopeasti uudelleen. Alueelle on koko ajan syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja, jotka ovat korvanneet menetettyjä työpaikkoja. Uusien yritysten rekrytoinnit eivät kaikilta osin vielä näy tilastoissa. Myös täällä jo ennestään toimivat ICT-alan yritykset ovat jatkaneet rekrytointejaan. Toisaalla on nähtävissä myös työttömyyden pitkittymistä, mikä voi alan dynaamisuudesta johtuen vaikeuttaa työllistymistä entisestään. Nykyisessä tilanteessa on erittäin tärkeää jatkaa aktiivisia tukitoimia ja synnyttää rohkeasti uutta, jotta syntynyt positiivinen vire saadaan jatkumaan.

Lisätietoja:

Leila Helaakoski, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 051
Eleni Mizaras, EGR-hanke, puh. 0295 038 025
Mikko Viitanen, ICT-alan työllisyyden kehittyminen, puh. 0295 038 150
Maire Mäki, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 056 800

sekä Terva-ryhmän toimijat:
Juha Ala-Mursula, Business Oulu
Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kari Kivistö, Oulun takomo
Marko Lind, Technopolis Oyj
Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu
Matti Pennanen, Oulun kaupunki
Pauli Piilma, Finnvera
Olli Silven, Oulun yliopisto
Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari
Eine Kela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pauli Berg, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tiedote 1.12.2014 / Tuula Pörhö


Alueellista tietoa