Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Suomi julkisti ICT-alan ilmastostrategian: bitit valjastettava ilmastonmuutoksen torjuntaan

Miten datakeskusten hukkalämpö saadaan asuntojen lämmöksi? Miten rikkinäinen puhelin arvometalleineen palautuisi pöytälaatikosta huoltoon tai kiertoon? Kuinka tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan vähentää liikenteen tai teollisuuden päästöjä?

Näihin kysymyksiin vastataan 9.3.2021 julkaistussa Suomen ensimmäisessä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiassa. Kansainvälisesti uraauurtavaan strategiaan on koottu keinot, joilla ICT-alan hiili- ja ympäristöjalanjälki pienenee ja digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön.

Suomen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmisteli työryhmä, johon kuului yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia. Strategia viimeisteltiin liikenne- ja viestintäministeriössä tammikuussa 2021 päättyneen työryhmän loppuraporttia koskevan lausuntokierroksen jälkeen.

Kuusi kohtaa kohti ekologisesti kestävää digitalisaatiota

Strategia sisältää kuusi tavoitetta ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

  1. ICT-infran energiatehokkuus ylös ja hiilettömät sähkönlähteet käyttöön
  2. Datatalous ilmastoystävälliseksi
  3. Laitteiden käyttöikä pitemmäksi ja arvometallit kiertoon
  4. Kokonaiskuva digitalisaation ympäristövaikutuksista
  5. Kuluttajat tietoisiksi ympäristövaikutuksista
  6. Nousevien teknologioiden hyödyntäminen ilmastotyössä ja ympäristönsuojelussa

Lue lisää