Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Husulan tietunnelin pelastusharjoitus sujui mallikkaasti - pelastuslaitoksen ja ensihoidon mittava panostus ilahdutti  (Kaakkois-Suomi)

Kuva otettu maanpinnan tasolta tunnelin sisältä. Taustalla näkyy hälytysajoneuvoja ja ihmisiä.

Valtatien 7 / E18 Haminan ohikulkutien Husulan tunnelissa järjestettiin pelastusharjoitus 12.10.2021 klo 8.00‒24.00 välisenä aikana. Tunneli oli harjoituksen ajan kokonaan suljettuna liikenteeltä ja liikenne ohjattiin kiertotielle. Suomessa tietunneleita hallinnoi paikallinen ELY-keskus, jolla on yhdessä Pelastuslaitoksen kanssa harjoituksen järjestämisvastuu.

Harjoitustilanne pyrittiin tekemään mahdollisimman todentuntuiseksi onnettomuustilanteen ja pelastusreittien osalta. Jotta harjoituksesta ei aiheutuisi liikenteelle liikaa haittaa, suljettiin moottoritien tunnelit molempiin ajosuuntiin ja liikenne ohjattiin kiertotielle kiertotieopastein ja kiinteiden sulkujen avulla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Tero Tiensuu toimi harjoituksessa hallinnoijan edustajana.  - Olen yksi harjoituksen järjestäjä ja pyrin hoitamaan niin, että harjoitukset tehdään vaatimusten mukaisessa aikataulussa. Itse tapahtumassa toimin tarkkailijana, Tero Tiensuu kertoo.

- Husulan tunneli yli 500 metrisenä TEN-verkon tietunnelina kuuluu EU:n tunnelidirektiivin määräysten piiriin. Direktiivi määrää mm. sen, että tunnelissa on pidettävä laajamittainen maastopelastusharjoitus joka neljäs vuosi. Välivuosina voidaan pitää kevennettyjä kartta- ja simulaatioharjoituksia, selventää tunneliturvallisuusvastaava Kimmo Toivonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. - Roolini pelastusharjoituksissa on olla mukana niiden suunnittelussa ja toimia harjoituksissa tarkkailijana. Seuraan harjoituksissa viranomaisyhteistyön toimivuutta, Fintraffic’in tieliikennekeskuksen toimintaa, ennalta sovittujen ja suunniteltujen hätätilanteiden toimintamallien noudattamista sekä tunneleihin liittyvien teknisten järjestelmien toimivuutta.

Suomessa kansalliset ohjeet ja määräykset edellyttävät pelastusharjoituksia muissakin kuin direktiivin alaisissa tunneleissa.​​​

Molempien tunnelin suulla näkyy harjoituksessa olevaa pelastuskalustoa.

Pelastuslaitos ja ensihoito panostivat harjoitukseen

Tämän vuotinen Husulan pelastusharjoitus sujui Tiensuun ja Toivosen mukaan mallikkaasti. Erityisesti ilahdutti pelastuslaitoksen ja ensihoidon mittava panostus harjoitukseen. - Pelastusharjoitukset ovat tarpeellisia, sillä toiminnasta löytyy aina parannettavaa mm. toimintamallien tarkentamisen osalta, summaa Kimmo Toivonen tämän vuotista harjoitusta. -  Harjoitukset pyritään muodostamaan mahdollisimman todenmukaisiksi ja tapahtuman skenaarion rakentaminen alkaa ihan todellisesta vaaratilanteesta tunnelissa, selventää Tiensuu.

ELY-keskus vastaa koko tunnelikokonaisuuden toiminnasta ja yhtenä osa-alueena on pelastustoimien ennakkoharjoittelu. ELY-keskus mahdollistaa harjoituksen järjestämisen omalta osaltaan rakentamalla tilapäiset liikennejärjestelyt, laatii tarvittavat päätökset ja tiedottaa asiasta.

Tämän kertaiseen harjoitukseen Husulan tunnelissa osallistuivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi alueen pelastuslaitos, poliisi, ensihoito, hätäkeskus, maanteiden hoitourakoitsija YIT ja Fintraffic Tie Oy:n tieliikennekeskus.

Harjoitukseen osallistuvat kuulemassa palautteita harjoituksen jälkeen.

Harjoituksen jälkeinen pikapalautetilaisuus menossa harjoitukseen maastossa osallistuneille. Mukana operatiiviseen toimintaa osallistuneet kuin myös harjoituksen tarkkailijat.


Pelastusharjoitus käynnissä, onnettomuus Husulan tunnelissa. Onnettomuusskenaariona oli usean auton onnettomuus, jossa osallisena vaarallisten aineiden kuljetus.Husulan maantietunneli oli suljettu molempiin suuntiin pelastusharjoituksen takia. Liikenne oli ohjattu varareitille.


Teksti: Minna Niukkanen
​​​​​​​Kuvat: Tero Tiensuu ja KImmo Toivonen.