Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa


Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana.

Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on yksi ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Valtakunnallista avustushakua hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harkinnanvaraista avustusta haettiin 32 hankkeelle.

Lue lisää:

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, 23.6.2021 (sttinfo.fi)