Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hoitokalastuksella monia mahdollisuuksia (Pohjois-Savo)

Hoitokalastuksesta vesistökunnostuksissa ja hoitokalastussaaliin käsittelystä keskusteltiin vilkkaasti torstaina 25.3.2021 järjestetyssä hoitokalastustilaisuudessa. Hyvin suunnitellulla ja riittävän tehokkaalla sekä pitkäjänteisellä hoitokalastuksella voidaan vähentää levähaittoja vesistöissä. Samalla on kuitenkin huolehdittava vesistöön tulevan kuormituksen vähentämisestä. Hoitokalastussaaliista voidaan hyödyntää elintarvikekäyttöön pieni osa. Saaliin elintarvikekäyttöä rajoittaa erityisesti saalislajien ja kalakoon vaihtelu, mikä edellyttää saaliin lajittelua. Tähän ei vielä ole kestävää ratkaisua.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n etäyhteyksin järjestämään hoitokalastustilaisuuteen osallistui 141 henkilöä. Osallistujista lähes puolet oli muualta kuin Pohjois-Savosta, niin Oulujärven rannalta kuin Vantaanjoen varreltakin. Tilaisuuteen osallistui muun muassa hoitokalastustoimia toteuttaneita ja suunnittelevia, kalastajia ja hoitokalastussaaliin hyödyntäjiä.

Tilaisuuden esitykset:

  • Avaus, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Timo Takkunen
  • Teho- ja hoitokalastus kunnostustoimenpiteenä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski
  • Hoitokalastus – mahdollisuus vai uhka kalastolle ja vesiluonnolle, emeritustutkija Ilkka Sammalkorpi
  • Hoitokalastus kalatalousalueiden näkökulmasta, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n kalatalousneuvoja Tommi Rautiainen
  • Hoitokalastushankkeiden toteutus kalastajan näkökulmasta, Vendace Ky:n kalastaja Tarmo Tolvanen
  • Hoitokalastus ja saaliin hyödyntäminen tilaajan näkökulmasta – esimerkkeinä Vesijärvi ja Kymijärvi, Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi
  • Hoitokalastussaaliin hyödyntäminen; nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä
  • Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon - Etelä-Savo, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Antti Kinnunen

Esitysmateriaalit saa tilaisuuden yhteyshenkilöltä.

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa?


Pohjois-Savon ELY-keskus on vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella vahvistanut vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostoja muun muassa järjestämällä tilaisuuksia. Marraskuussa 2020 järjestetyssä Kunnostajien kohtauspaikka -tilaisuudessa syntyi uusia kumppanuuksia ja tietoisuus Pohjois-Savossa toteutetuista hankkeista ja niiden vaikutuksista lisääntyi. Maaliskuussa 2021 järjestetyssä hoitokalastustilaisuudessa kohtasivat hoitokalastusta toteuttaneet ja niitä suunnittelevat.

Yhteyshenkilö:

Vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen, puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi