Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Hoito- ja käyttösuunnitelmat on laadittu yhdeksälle Natura-alueelle Lounais-Suomessa


Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sijaitseville yhdeksälle Natura 2000-alueelle on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden tavoitteena on ohjata alueen hoitoa ja käyttöä luontoarvojen turvaamiseksi. Natura-alueista viisi sijaitsee Varsinais-Suomessa ja neljä Satakunnassa. Varsinais-Suomen suunnittelukohteet ovat Kiskonjoen vesistö, Viurilanlahti, Paimionjokilaakso ja Paimionlahti sekä Mustfinnträsket. Satakunnan suunnittelukohteet ovat Inhottujärvi, Niemijärvi-Itäjärvi, Karvianjoen kosket ja Pukanluoma. Alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon sekä linnuston että kohteella esiintyvien suojeltavien luontotyyppien perusteella. Monet alueista ovat myös tärkeitä virkistyskäyttökohteita.


Luonnonhoitoa yhteistyössä paikallistahojen kanssa

Suunnitelmassa on sovitettu yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tarpeet. Natura-alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi on esitetty laaja joukko erilaisia hoito- ja kunnostustoimenpiteitä ja käyttöä ohjaavia ohjeistuksia. Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita ja yhteen sovittamaan niitä paremmin alueen luonnonhoitoon.

Suunnitelma on tehty osallistavana suunnitteluna. Suunnittelua varten perustettiin ns. suunnitteluryhmä, johon on kuulunut alueen maanomistajia ja eri käyttäjäryhmiä. Natura-alueiden suunnitteluryhmät ovat kokoontuneet kahdesta kolmeen kertaan.


Ota kantaa yhdeksän Natura-alueen hoitoon ja käyttöön!

Hoito- ja käyttösuunnitelmista voi antaa palautetta 21.6.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai kirjeitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 236, 20101 TURKU.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat nähtävillä Varsinais-Suomen osalta 3.5.2013 ja Satakunnan osalta 6.5.2013 lähtien VELHO-hankkeen www-sivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/velho.


Kartta Natura-alueiden sijainnista:


Hoidon ja käytön suunnnittelu (ympäristo.fi)

Lisätietoja:

Marjo Perkonoja, suunnittelija, puh. 0295 022 924
Virpi Karén, suunnittelija, puh. 0295 022 876
Pasi Salmi, koordinaattori, puh: 0295 022 939


Alueellista tietoa