Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Hirven ja Karhiniemen sillat korjataan Huittisissa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Huittisissa maantiellä 230 (Huittinen-Punkalaidun) Hirven sillan kannen uusimistyöt helmikuun lopussa viikolla 8 sekä yhdystiellä 12817 (Karhiniemi-Lauttakylä) sijaitsevan Karhiniemen sillan korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt Hirven sillalla kestävät kuluvan vuoden 2020 heinäkuun loppuun ja Karhiniemen sillalla syyskuun loppuun. Töiden ajaksi yleinen liikenne Hirven siltapaikalla ohjataan nykyisen sillan ja kevyen liikenteen väylän väliin rakennettavalle kiertotielle ja varasillalle. Kiertotien ja varasillan leveys on 4,15 m. Varasillalla on käytössä yksi ajokaista ja liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Karhiniemen sillalla yleinen liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle 3,0 metriä leveälle ajokaistalle ja liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Molemmilla silloilla töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pahoittelemme töiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Hirven silta Huittisissa maantiellä 230

Nykyinen Hirven silta on valmistunut 1953, eikä kannen korjaaminen ole sen huonokuntoisuuden takia enää tarkoituksenmukaista. Sillan kansi uusitaan elementtirakenteisena. Myös vanhat huonokuntoiset maatuet puretaan kivirakenteeseen saakka ja rakennetaan uudelleen. Työt alkavat helmikuussa viikolla 8 kiertotien rakentamisella nykyisen sillan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Liikenne ohjataan kiertotielle varasillan kautta sillan kannen uusimistyön ajaksi. Kiertotien ja varasillan leveys on 4,15 m. Varasillalla on käytössä yksi ajokaista ja liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Tien nopeusrajoitusta lasketaan työmaan kohdalla 30 km:iin/h. Siltapaikan vieressä oleva kevyen liikenteen silta on normaalisti käytössä töiden aikana.

Liikennemäärä sillalla on noin 1020 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 55 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne voi ajoittain ruuhkautua siltapaikan kohdalla.

Sillan uusimistöiden yhteydessä silta ja siltapenger levitetään sillan molemmissa päissä 20 metrin matkalla noin 1,1 m. Sillan luiskat ja kivilaattaverhous kunnostetaan. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun mennessä.

Karhiniemen silta Huittisissa yhdystiellä 12817

Karhiniemen silta on valmistunut 1987 ja sen pintarakenne on tullut käyttöikänsä päähän. Pintarakenteet ja vedeneristys uusitaan, ja samassa yhteydessä kansirakenteessa olevat halkeamat paikataan. Teräksiset pääkannattajapalkit sekä sillan kaiteet kunnostetaan ja paikkamaalataan.  

Karhiniemen sillan korjaus aloitetaan maaliskuun aikana. Silta korjataan toinen puoli kerrallaan, joten liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko työn ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan kaistarajoituksen aikana liikennevaloilla. Yleisen liikenteen käytössä on 3,0 metriä leveä ajokaista. Tien nopeusrajoitusta lasketaan työmaan kohdalla 30 km:iin/h.

 Kaistarajoitukset tulevat aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle. Liikennemäärä sillalla on noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 34 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne voi ajoittain ruuhkautua siltapaikalla ja liikennöitävän kaistan kapeus saattaa haitata esim. maatalouskoneiden kulkemista. Kevyelle liikenteelle ei ole erillistä kulkuväylää, vaan kevyt liikenne kulkee ajokaistan reunassa. Autoilijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota sillalla kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuuteen. Sillan alittavan vesiliikenteen käytössä on töiden keston ajan vähintään yksi nykyistä alikulkukorkeutta vastaava kulkuaukko.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavien työvaiheiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti. Pysäytyksen kesto on maksimissaan n. 5 minuuttia kerrallaan. Työt Karhiniemen sillalla valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Toivomme molempien kohteiden osalta tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:                                  

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596                                           

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)