Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Helsingin ja Vantaan pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Uusimaa)

Helsingin ja Vantaan pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laittanut nähtäville Helsingin ja Vantaan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 15.4.2019. Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen on kerrottu kuulutuksissa.

Lakimuutoksen myötä aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat on korvattu uusilla luokilla, joita ovat luokka 1 (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja 2 (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue).

Mukaan luokitukseen on tullut E-luokka, johon luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä merkittävä ja lailla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Näitä ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet, sekä muut pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit. Jos 1 tai 2-luokkiin luokitellut pohjavesialueet samalla ylläpitävät edellä mainittua ekosysteemiä, niille lisätään merkintä E (1E tai 2E -luokka). Pohjavesialue voidaan luokitella pelkästään E-luokkaan silloin, kun pohjavesialue ei sovellu vedenhankintakäyttöön, mutta alue kuitenkin ylläpitää edellä kuvailtua ekosysteemiä.

  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs. 00520 Helsinki sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Ajankohtaista/kuulutukset)
  • Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki sekä kunnan verkkosivuilla
  • Vantaan kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa sekä kunnan verkkosivuilla

 

Lisätietoja:

Geologi Esko Nylander, esko.nylander@ely-keskus.fi

Suunnittelija Vilma Lindgren, vilma.lindgren@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa