Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Helmikuun työllisyyskatsaus: työttömyys on kasvussa ja koronavirusepidemia tulee nostamaan työttömyyttä entisestään (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa) työttömyys kasvoi helmikuussa 183:lla (+2,4%) henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna. Tällä hetkellä Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueella on 7686 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuusta 30:lla henkilöllä, mutta koronaviruksen leviämisen hidastustoimien ennustetaan nostavan työttömien työnhakijoiden määrää tulevina kuukausina.

Nuorten työttömyys vähentyi ja alle 25-vuotaita oli työttömänä 1,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Toisaalta 25-29-vuotiaiden työttömyys on kasvussa viime vuoteen nähden kuten pitkäaikaistyöttömienkin. Uusia avoimia työpaikkoja oli yli 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 9,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

TE-toimisto on varautunut lisääntyneeseen asiakasmäärään koronaepidemian aikana

Kauppakamarin jäsenille teettämän tutkimuksen mukaan noin kolmannes vastanneista Pohjanmaan ELY-keskusalueen yrityksistä kokee, että koronaepidemia tulee vaikuttamaan yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti ja saman verran yrityksiä arvioi lomauttavansa henkilökuntaansa jonkin verran. Hallitus onkin valmistellut esitystä työ- ja elinkeinoministeriössä, että yrittäjät pääsisivät tilapäisesti työttömyysturvan piiriin. Tarkoituksena on tukea yrittäjiä, joiden tulot putoavat koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi. Normaalisti päätoimiset yrittäjät eivät ole oikeutettuja työttömyysetuuteen, vaan tuen saaminen edellyttää yritystoiminnan lopettamista.

Pohjanmaan TE-toimisto on varautunut muun muassa lomautuksiin ja mahdollisiin irtisanomisiin turvaamalla asiantuntijoiden ja asiakkaiden terveyttä ja palveluiden toimivuutta myös koronaepidemian aikana. Työvoimakoulutuksia ja valmennuksia on siirretty verkkoon mahdollisuuksien mukaan tai niitä on siirretty. Henkilökohtainen asiakaspalvelu tapahtuu nyt pääosin puhelimitse.

- Henkilöstö on pääosin siirtynyt etätöihin, mutta olemme panostaneet nyt puhelinpalveluun ja suosittelemme vahvasti sähköistä asiointia. Lomautusten määrä on nousussa ja näkyy myös ruuhkana puhelinpalveluissa, Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari sanoo.

Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin

Myös Pohjanmaan ELY-keskus on varautunut yrittäjien lisääntyneeseen asiointitarpeeseen. Team Finland -verkoston (Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan TE-toimisto, Viexpo, Business Finland, Finnvera) lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä sekä uusista rahoituksista. Esimerkiksi ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluja ja -avustuksia voi hakea normaalisti. Avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat myös normaaliin tapaan. Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yrityksille koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskuksille myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät), jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa.

- Pohjanmaan ELY-keskus on joutunut perumaan tai siirtämään tilaisuuksia epidemian hillitsemiseksi, mutta palvelut toimivat normaalisti, vaikka henkilökunta on siirtynyt pääosin etätöihin. Lisätietoja kehittämisavustuksista on myös tulossa, Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari kertoo.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English


Lisätietoja:
Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, puh. +358 295 056 150
Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari, puh. +358 295 028 501

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)