Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla on kunnostettu 3930 hehtaaria eri elinympäristöjä ja suojeltu 3200 hehtaaria soita.

Helmi-ohjelmassa parannetaan heikentyneiden lajien ja luontotyyppien elinympäristöjen tilaa koko maassa. Kohteina ovat lintuvedet, suot, metsät, perinneympäristöt sekä pienvedet ja rannat. Helmi-ohjelman toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Myös kunnat ja järjestöt ovat ottaneet Helmi-ohjelman omakseen: käynnissä on 102 Kunta- ja Järjestö-Helmi –avustusta saanutta kunnostus- ja hoitohanketta ympäri maata, Kemiönsaarelta Rovaniemelle saakka. Uusi avustushakukierros on parhaillaan käynnissä.

Tehdyt mittavat 27 000 hehtaarin sekä 130 purokilometrin luontoinventoinnit ja yli 400 valmistunutta hoito- ja kunnostussuunnitelmaa varmistavat, että työt jatkuvat aktiivisesti kaikissa elinympäristöissä. 

Helmi-ohjelman tulokset (ym.fi)

Lue lisää​

Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin – heikentynyttä luontoa on tänäkin vuonna hoidettu tuhansia hehtaareja (Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön uutinen 30.9.2022, ym.fi)