Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Heinäkuun sinilevätilanne Pohjois-Karjalassa

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa. Levätilannetta seurataan jo 23. kesää yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät silmämääräiset havainnot vakiokohteissa viikoittain kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta.

Leväseurannan alkukesän tulokset

Pohjois-Karjalan alueella on 19 valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvaa kohdetta. Heinäkuun aikana sinilevää on havaittu säännöllisillä seurantakohteilla Suuri-Onkamon Ruunaluodolla, Pielisen Lieksan Timitran uimarannalla sekä Höytiäisen Kontioniemellä. Lisäksi sinilevästä on tullut useita kansalaishavaintoja erityisesti viikolla 29. Pienemmissä lammissa sinilevää on paikoitellen esiintynyt erittäin runsaasti. Sinilevien kukinnat voivat olla myrkyllisiä, joten sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä. Tarkempia tietoja sinilevien esiintymisalueista saa järviwiki.fi -palvelusta.

Heinäkuun alkupuolen kovat tuulet ja viileä sää pitivät sinileväkukintojen muodostumisen kurissa. Tuulet nostivat ravinteita ja sinilevien lepoitiöitä kohti pintaa ja sään lämmettyä ja tyynnyttyä sinileväkukinnat runsastuivat. Tällä hetkellä helteet näyttävät olevan ohi, joten tuulisen ja viileän sään myötä vanhenneet leväkukinnot yleensä hajoavat. Keskiviikkona 22.7. Pielisjoen pintaveden lämpötila oli 20,9 °C ja Pielisen (Nurmes) 22,9 °C.

Yksittäiset levähavainnot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Kansalaiset voivat tallentaa tietoja järvien levätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista järviwiki.fi -palveluun. Järviwikin havaintolähetti -verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat leväseurantaa. 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaanottaa myös levänäytteitä. Näytteiden toimituksesta on sovittava erikseen numerossa 0295 026 033.

Levätilanteesta tiedottaminen

Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin kesä−elokuussa ymparisto.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurantajakson aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja

Tiina Osmala, puh. 0295 026 033, vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)