Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2017 on käynnissä (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 30.11.2016 mennessä.

Haku koskee seuraavia avustuksia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella:

  • rakennusperinnön hoito
  • saariston ympäristönhoito
  • pohjavesien suojelusuunnitelmien laatiminen
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
  • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutus
  • vesistökunnostus
  • tulvariskien hallinta ja vesistöjen käyttö
  • kalataloudellinen kunnostus

Hakemukset tulee osoittaa 30.11.2016 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue. Mahdolliset aikaisemmin toimitetut, vuotta 2017 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lisätietoja ja hakulomakkeet

Tarkemmat tiedot avustusten myöntämisen edellytyksistä on luettavissa internetistä osoitteesta www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset (www.ym.fi > Ministeriö > Rahoitus ja avustukset > Harkinnanvaraiset valtionavustukset).

Kalataloudellisia kunnostuksia koskevat hakemukset osoitetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muita avustuksia koskevat hakemukset toimitetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

puhelin 0295 027 500, kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi, PL 156, 60101 SEINÄJOKI

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

(vain kalataloudelliset avustukset), puhelin 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, Rannikon kalatalouspalvelut, PL 236, 20101 TURKU


Alueellista tietoa