Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016 haettavana

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2016 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 12.10.2015 ja päättyy 30.11.2015. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esimerkiksi avustuksina kansalaisjärjestöille, ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi tai rakennusperinnön hoitoon.

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää harkinnanvaraisia avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen hankkeisiin.

Valtionavustusta haetaan ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta käyttäen joko ympäristöministeriöstä tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta avustuksen käyttötarkoituksesta riippuen.

Lue lisää:


Alueellista tietoa