Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

ELY-keskukset ilmoittavat haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin vuodelle 2017.

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Lue lisää:


Alueellista tietoa