Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Happamuus heikentää vedenlaatua pohjalaisjoissa (Pohjalaismaakunnat)

Rannikon jokien keväinen happamuustilanne on heikko

Huhtikuun puolen välin tienoilla alkaneet happamuusongelmat ovat koetelleet pieniä ja keskisuuria jokia Vaasan eteläpuolelta Kokkolaan ulottuvalla alueella: Maalahdenjoen, Sulvanjoen, Laihianjoen, Vöyrinjoen, Kimojoen, Kälviänjoen sekä muutaman pienemmän sivujoen happamuutta kuvaavat pH-arvot ovat olleet alimmillaan 4,3-4,9.  Happamuus lisää olennaisesti haitallisten metallien, kuten alumiinin huuhtoutumista vesistöihin. Näin voimakas happamuus on vesiluonnolle, kuten esimerkiksi kalastolle erittäin haitallista. Happamuudesta johtuvia kalakuolemia ei toistaiseksi ole kuitenkaan tullut ELY-keskuksen tietoon. Luontainen veden pH Suomen jokivesistöissä on 6-7, humusvesissä jonkin verran pienempi. Tavoitteellisena happamuuden minimiarvona vuositasolla pidetään pH-arvoa 5,5.

Suurten pohjalaisjokien pääuomissa happamuusongelmat ovat toistaiseksi jääneet selvästi vähäisemmiksi. Kyrönjoen ja Ähtävänjoen pH on pysytellyt koko huhtikuun yli 6:n ja vastaavasti Perhonjoella, Lapväärtin-Isojoella ja Närpiönjoella pH on laskenut alimmillaan hieman alle 6:n.  Suurten jokien alhaisin happamuusarvo (5,5) on toistaiseksi mitattu Lapuanjoelta.

Happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojeluongelma

Ongelman perussyy on alueen happamassa maaperässä, happamissa sulfaattimaissa, ja näiden tehokkaassa kuivattamisessa. Pahin tilanne syntyy, kun kuivaa kesää seuraa sateinen syksy tai seuraavana vuonna kova kevättulva, joka huuhtoo kuivan kauden aikana muodostuneet happamat yhdisteet ja metallit vesistöihin. Viime kesä ja syksy olivat lämpimiä ja kuivia, minkä vuoksi olosuhteet happamien yhdisteiden muodostumiselle olivat periaatteessa hyvät. Vaikka happamuushaitat olivat vuosikausiin ankarampia, ovat ne ainakin isojen jokien kohdalla toistaiseksi olleet pelättyä lievempiä. Kevättulvat jäivät kuitenkin melko heikoiksi kevään ollessa hyvin vähäsateinen ja lumen sulamisen tapahduttua vaiheittain. Happamuushaitat voivat kuitenkin vielä pahentua toukokuun aikana, etenkin mikäli saadaan runsaita sateita. ELY-keskus seuraa tilannetta.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948

Alueellista tietoa