Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Hankkeen myötä tehostettua tulviin varautumista ja tulvatiedottamista (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yhteinen neuvontahanke "Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen" käynnistyy vuoden 2015 alussa. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus koordinoi hanketta.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on herättää kansalaiset ja muut alueen toimijat ennakoimaan tulvat ja varautumaan riskitilanteisiin ennakolta. Hanke parantaa vesistö- ja hulevesitulviin sekä patoturvallisuuteen liittyvän kansantajuisen tiedon saatavuutta. Hanke kartoittaa keinoja siihen, miten tulvatilanteessa riskialueiden toimijat voidaan tavoittaa nopeasti. Hanke edistää myös hulevesien hallintaa ja eri tahojen yhteistyötä. Hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistä ympäristöstrategiaa ja edistää tulvariskien hallinnan suunnittelua alueella.

Hankkeen ohjausryhmässä on edustajat alueen maakuntaliitoista, pelastuslaitoksista, aluehallintovirastosta, valtakunnallisesta tulvakeskuksesta sekä Kyrönjokirahastosta ja Lapuanjokirahastosta. Toistuvat tulvat, maankäytön tehostuminen ja viranomaisten vähenevät resurssit lisäävät tarvetta asukkaiden ja toimijoiden omatoimiseen tulviin varautumiseen sekä viranomaisten nopeaan tulvatiedottamiseen. Tulviin varautumisen tarvetta korostaa myös se, että tulvavahinkojen korvaaminen siirtyi vuoden 2014 alusta vakuutusyhtiöille. Tulvatiedottamisen tarve koskee sekä vesistötulvia että hulevesitulvia. Tiedottamista tarvitaan myös patoturvallisuudesta, sillä kolmen pohjalaismaakunnan alueilla on paljon patoturvallisuuslain piirissä olevia patoja. 

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Satu-Mikaela Burman, puh. 0295 027 646

Alueellista tietoa