Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Hanke- ja yritystukia haettiin aktiivisesti (Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjanmaan ELY-keskukseen tuli tänä vuonna lähes 140 maaseutuohjelman hanke- ja yritystukihakemusta. Uuden ohjelmakauden haku käynnistyi keväällä, joten suuri hakemusmäärä oli odotettavissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tukia haettiin kolmanneksi eniten koko maassa.
- Kilpailu EU-rahoituksesta on kiristynyt, hakemuksissa on kuitenkin havaittavissa aitoa aktiivisuutta ja halua kehittää maaseutua, luonnehtii kehittämisasiantuntija Petri Svanbäck.

Ohjelman vuosibudjetti on tänä vuonna 12,4 miljoonaa euroa. Haettujen yritys- ja hanketukien määrä oli lähes kaksinkertainen käytettävissä olevaan tukeen verrattuna. Hankkeet pisteytetään valintakriteereitä käyttäen ja rahoitettavat hankkeet valitaan annettujen pisteiden perusteella.
- Sinänsä hakemusten laatu on ollut tasaisen hyvää. Jos hankkeelle ei nyt myönnetä rahoitusta, on mahdollista kehittää sitä ja hakea tukea uudelleen. Svanbäck muistuttaa.

Hankehaku on jatkuvaa, mutta valinnat tehdään jaksoittain, kolme kertaa vuodessa. Valintajaksot päättyvät helmikuun, toukokuun ja lokakuun lopussa. Ensi vuonna aikomuksena on ottaa käyttöön myös yksi teemahaku, jolloin hankehakemuksissa painotetaan tiettyä teemaa. Toukokuun lopulla päättyvän valintajakson teemaksi on suunniteltu elintarvikehankkeita ja ruokaketjuja.

Myös yritystutkija Matias Smeds on tyytyväinen yritystukien haun aktiivisuuteen. Hän toivoo kuitenkin, että uuden  perustamistuen  tuomia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin vielä paremmin. Tämä tuki on tarkoitettu yritysrakenteen monipuolistamiseen, eli uusien yritysten perustamiseen uusille aloille, mutta myös toimivien yritysten uudistumiseen.
- Tuella halutaan kannustaa yrittäjiä sellaiseen kehittämistoimintaan, johon he eivät ehkä ryhtyisi ilman tukea.


Alueellista tietoa